Økt vaksinering i november

Nyheter
1074

Både for november isolert og for årets 11 første måneder ble flere laks vaksinert med multivaksine sammenlignet med tilsvarende perioder i 2016.

– November endte som en ganske bra måned vaksinasjonsmessig. Vi tror de fleste ønsker å bli ferdig med vaksinering av vårsmolten før juleribba skal fortæres. Nesten 30,5 millioner fisk ble vaksinert med flerkomponentvaksine i november. Det er en oppgang på knappe 5 millioner fra november i 2016, sier produktsjef Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health.

Mer i år enn i fjor
Når vi nå har gått inn i årets siste måned, har hele 319 millioner laks blitt vaksinert med en flerkomponentvaksine siden årsskiftet. Dette er oppgang på 25 millioner fisk fra samme periode i fjor.

– Den største oppgangen kom i sommer ved vaksinering av 0-åringen. De siste 12 månedene har det blitt vaksinert 327 millioner fisk, som er 18 millioner flere enn i samme periode året før, sier Sævareid.

Det har i år blitt sjøsatt 149 millioner smolt fra juli til og med oktober, ifølge Fiskeridirektoratets statistikkserie.

– Årets nullåringsgenerasjon (H-17G) ser ut til å være litt større enn fjorårets utsett (H-16G) som endte på 143 millioner sjøsatt smolt i perioden juli-oktober. Utsettene som går ut i november og desember er fremdeles å regne som «høstutsatt smolt», og er 0-åringer av generasjon.

I fjor ble det satt ut 10 millioner fisk i november og 2 millioner i desember.

– Det ventes ikke at årets utsett i november og desember avviker særlig mye fra dette. Fisk som sjøsettes før juli er stort sett 1.-åringer eller 1 ½ åringer. De tidligste vårutsettene vaksineres nå før jul, og sjøsettes fra mars og utover, forklarer Ingebjørg Sævareid.

ILA-vaksine i tillegg
Med flerkomponentvaksine menes registrerte vaksiner som rapporteres i Farmastat og som inneholder beskyttelse mot de fem standard bakteriesykdommene furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose, vintersår samt mot virussykdommen IPN. Multivaksinen kan også inneholde komponent mot pancreas disease (PD).

Salget av multikomponentvaksiner med ILA kommer i tillegg til disse tallene.

125 milliloner laks vaksinert mot PD
Salget av PD-vaksiner har gått litt ned i november i år sammenlignet med november 2016. Dette kan skyldes at vårsmolten viste en sterk start på PD-vaksineringen i oktober. Det ble vaksinert 8,9 millioner fisk med PD-vaksine i november i år, mot 10,3 millioner PD doser i november i fjor.

Hittil i år har 125 millioner fisk fått vaksine med PD-komponent, mot 108 millioner samme periode i fjor.

– Den største oppgangen i salget av PD-vaksinene kom i sommer, men økningen i oktober var ikke uvesentlig. Som nevnt for multivaksinene, viser dette at vaksineringen av ettåringen kom i gang tidlig denne sesongen, sier Ingebjørg Sævareid.

De siste 12 månedene har 128 millioner fisk fått PD-vaksine, mot 112 millioner i foregående 12-månedersperiode.