Økt vaksinering i 2017

Nyheter
2789

Det ble solgt 25 millioner flere doser multivaksine til laks i 2017 sammenlignet med 2016. Også salget av PD-vaksine økte.

I kalenderåret 2017 steg salget av flerkomponentvaksine til 327,2 millioner doser, mot 302,6 millioner doser året før. For desember isolert ble det solgt 8,4 millioner doser, knappe 30.000 mindre enn i desember 2016.

Den største salgsoppgangen i fjor kom i juli, men også litt overraskende ble det solgt mer vaksine enn tidligere år i april og mai. Fisk som vaksineres i disse vårmånedene er såkalt 1 ½-åringer, og disse blir satt i sjø i juni-juli, forteller produktsjef Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health.

un legger til at i følge Fiskeridirektoratets statistikk skiller ikke utsettet i juni-juli 2017 seg særlig fra tidligere år. Heller ikke høstutsettet i 2017 – altså fisk satt ut fra august til og med november – var særlig mye større enn tidligere år. I 2017 ble det satt ut 143 millioner fisk i perioden august-november, mot 140,7 millioner i 2016 og knappe 139 millioner i 2015. Desemberutsettet (sen høstsmolt) har de siste årene lagt på omtrent 3 millioner fisk.

ILA-vaksine i tillegg
Med flerkomponentvaksine menes registrerte vaksiner som rapporteres i Farmastat og som inneholder beskyttelse mot de fem standard bakteriesykdommene furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose, vinters, samt mot virussykdommen IPN. Multivaksinen kan også inneholde komponent mot pancreas disease (PD).

Salget av multikomponentvaksiner med ILA kommer i tillegg til statistikken beskrevet ovenfor, da dette ikke rapporteres i Farmastat.

Økt salg av PD-vaksine
Også omsetningen av vaksine mot pancreas disease (PD) økte i 2017. Det gikk ut 127,6 millioner doser PD-vaksine, en oppgang på 16,5 millioner doser fra 2016.

For desember isolert ble det solgt 2,4 millioner vaksinedoser mot PD, en reduksjon på 400.000 doser sammenlignet med desember 2016.

– Nedgangen i årets siste måned var ikke overraskende med tanke på den gode vaksinestarten av ettåringene i oktober 2017. Det kan se ut til at flere ønsker å la fisken få fred gjennom vinteren fram mot sjøsetting på våren. Desember er å regne for en lavsesongmåned for vaksinering, sier Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health.