Økt omsetning, men Telavåg Fiskeoppdrett klarte såvidt plussresultat ifjor

Nyheter
0

Det ble et magert 2020 for lakseoppdretteren i Telavåg, helt sør på Sotra.

Telavåg Fiskeoppdrett fikk karret seg opp til et overskudd på 2,6 millioner kroner før skatt, etter å ha tapt 6,2 millioner kroner i 2019. Resultatøkningen kommer som følge av en salgsøkning på hele 77,9 prosent.

«Det har vært høyere omsetning i 2020 i forhold til 2019. Dette skyldes i hovedsak tidspunkt for slakting og salg. Det har vært god aktivitet og tilfredsstillende priser på selskapets produkter i 2020,» skriver styret i sin årsberetning.

Selskapet eier og driver to matfiskkonsesjoner, bokført til åtte millioner kroner i balansen.

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter endte på 18,4 millioner kroner.

Selskapet har en bokført egenkapital på 68,5 millioner kroner av en totalbalanse på 203 millioner kroner.

Telavåg Fiskeoppdrett er 100 prosent eid av investeringsselskapet Knut Forland AS, som igjen er eid av familien Forland.

Telavåg Fiskeoppdrett 2020 2019 Endring
Omsetning 145,7 81,9 77,9 %
EBIT 2,4 -6,5 -136,9 %
Resultat før skatt 2,6 -6,2 -141,9 %
Driftsmargin 1,6 % -7,9 %
Alle tall i millioner kroner