Økt luspress

Nyheter
582

Vårens overvåking av lakselus viser at det i ytre deler av Sognefjorden og Romsdalsfjorden har vært mer lus på vill sjøørret enn på samme tid i fjor. Dette indikerer også risiko for at seint utvandrende laksesmolt har fått lus i disse områdene. Mye av laksesmolten på Vestlandet og i Midt-Norge har likevel kommet seg ut av fjordene før infeksjonspresset økte, skriver Havforskningsinstituttet på sine hjemmesider onsdag.

Dette indikerer at den synkroniserte våravlusningen som forvaltningen og oppdrettsnæringen har igangsatt, har greid å holde infeksjonspresset nede under hovedutvandringen til laksesmolten. I tillegg ser det ut til at laksesmolten har vandret tidlig til havs i år, og dermed unngått det økende infeksjonspresset.

Forskerne som driver overvåkingen av lakselus langs norskekysten rapporterer at infeksjonspresset nå er sterkt økende. Utover i juni forventes det svært høye infeksjoner på sjøørret i enkelte områder, blant annet i ytre Hardanger og Romsdal. I følge forskerne vil det ha betydelige negative effekter på lokale stammer av sjøørret, og infeksjonen på sjøørret i for eksempel Romsdalsfjorden er allerede urovekkende høy.

Resultatene i denne artikkelen er presentert i den første av to foreløpige rapporter til Mattilsynet om lakselusinfeksjon på vill laksefisk langs kysten. Neste foreløpige rapport kommer i midten av september, og vil ha resultater fra overvåkingen av situasjonen for sjøørret utover sommeren. Endelig rapport kommer ved årsskiftet.

I Sør-Norge startet overvåkingen i mai, mens den på grunn av lavere vanntemperatur starter senere i nord. Det er derfor ikke med resultat fra områder nord for Trøndelag i denne rapporten. Den nasjonale overvåkingen av lakselus ledes av Havforskningsinstituttet, men også NINA og UNI Research Miljø deltar i arbeidet.