Økt dødelighet spiste av Kvarøy-resultatet

Nyheter
999

Både omsetning og driftsresultat falt for Kvarøy-konsernet i 2019.

Det viser konsernets resultatregnskap, som iLaks har hentet inn.

Kvarøy Fiskeoppdrett er morselskapet i konsernet, som i tillegg består av Kvarøy Sjøhus, Helgeland Oppdrettservice og Kvarøy Salmon. Sistnevnte ble startet opp i 2019 for å drive eksport av laks til USA og andre land. Samtlige selskap driver sin virksomhet på Indre Kvarøy i Lurøy kommune.

Økt dødelighet
Kvarøy Fiskeoppdrett har fire konsesjoner med en maksimal tillatt biomasse (MTB) på 3.184 tonn. I tillegg til dette har selskapet en avtale om drift av en konsesjon for Lofoten Aqua som en del av konsernbiomassen, pluss at det driftes en konsesjon for Salmobreed i samlokalisering for stamfiskproduksjon. Totalvolumet med alle konsesjoner er på 4.698 tonn.

Slaktevolumet endte i 2019 på 6.559 tonn sløyd laks.

– Driften i 2019 var god. Dødeligheten var noe økt fra 2018 og endte på 10,8 prosent. Det jobbes bevisst med å få ned denne til tidligere nivå, skriver styret i årsberetningen.

Ifølge styret var markedet i 2019 «meget godt», og det forventes at det skal være sterkt også i 2020.

– Når det gjelder konsernet som helhet så er status bra, skriver styret og legger til at resultatene for datterselskapene er tilfredsstillende.

Totalbalansen i konsernet var ved utløpet av året på 655,3 millioner kroner, herav 315,2 millioner kroner i egenkapital.

Alf-Gøran Knutsen (f.v), Gjermund Olsen og Håvard Olsen. FOTO: Skjermdump «Sølvrushet»

Utbytte på 43 mill.
Ifølge konsernets resultatregnskap har styret besluttet et utbytte på 42,9 millioner kroner.

Kvarøy-konsernet eies av søskentrioen Håvard Olsen (26 prosent gjennom Håvard Holding, Gjermund Olsen (26 prosent gjennom Kvarøy Holding) og Ida Knutsen (26 prosent gjennom Pionèr Holding) samt Bakkevik Holding (22 prosent). 

Korona
Styret kommenterer også konsekvensene av koronapandemien:

«Covid-19 har påvirket markedet, noe som har ført til reduserte priser i markedet. Vi har gjennom langsiktige avtaler gjort oss mindre utsatt for dette fallet i markedspris. Det er gjort grep for å sikre at de ansatte er friske og ikke utsettes for risiko for smitte på jobb. Situasjonen følges nøye og eventuelle råd og føringer fra myndighetene følges. Slik at vi på best mulig måte fortsatt kan produsere og levere laks ut til kundene. Betalingsevnen til kundene er påvirket, men forsikringene følges opp av oss. Det vil ikke være aktuelt med bruk av støtteordninger fra myndighetene. Det er foreløpig ingen konsekvenser for driften eller salget i 2020.»

I februar skrev iLaks at ansatte fra Kvarøy Fiskeoppdrett ble satt i karantene etter en bedriftstur til VM i skiskyting i Italia. Ingen var imidlertid smittet, ifølge kommuneoverlegen.

iLaks har ikke oppnådd kontakt med daglig leder Alf-Gøran Knutsen.