Økokrim: – I en tidlig fase av etterforskingen

Nyheter
948

– Jeg kan bekrefte at vi har hatt en aksjon. Vi er i en tidlig fase av etterforskingen, og vil nå gå igjennom beslag m.m. for å få avkreftet eller bekreftet vår mistanke om avgiftsunndragelse. Vi ønsker derfor ikke å uttale oss noe mer utover dette, skriver Elisabeth Harbo-Lervik, førstestatsadvokat ved Økokrim, i en epost til iLaks.

Les også: Økokrim til aksjon mot EWOS

Unndragelse av grunnavgift
Det var i går kveld fôrprodusent EWOS kunngjorde at Økokrim hadde gjennomført en aksjon mot tre forskjellige EWOS-kontorer.

– Bakgrunnen for aksjonen er mistanke om unndragelse av grunnavgift og CO2-avgift på mineralolje (diesel). Dette er særavgifter  som fastsettes av Stortinget årlig, og som Tollvesenet har ansvar for, sier Harbo-Lervik.

– EWOS tatt en avsetning på 18,5 millioner kroner til denne saken. Er det utelukkende selskapet som kan bli straffet i denne saken, eller kan også enkeltpersoner straffeforfølges?

– Når det gjelder ditt spørsmål, kan jeg på generelt grunnlag si at etter straffeloven § 48 a så kan et foretak stilles strafferettslig ansvarlig for straffbare handlinger begått på vegne av foretaket. Foretaksstraff forhindrer i prinsippet ikke at enkeltpersoner kan straffeforfølges for samme handlinger, sier hun videre.

Tidlig fase
– Som sagt, er vi i en tidlig fase av etterforskingen, og ønsker ikke på dette stadiet i saken å uttale oss noe mer utover det jeg nå har sagt.