Øker statsstøtten til syv millioner

Nyheter
548

I går ble det kjent at Medietilsynet har godkjent avisen etter nye regler om såkalt plattform nøytral støtte.

Til Dagens Næringsliv opplyser redaktør Øystein Hage at støtten til avisen dermed øker med 1,5 millioner kroner fra dagens nivå på 5,5 millioner kroner.

Avisen vil dermed få syv millioner kroner fra staten.

ESA, som er Efta-avtalens overvåkingsorgan, godkjente i mars regjeringens forslag til plattformnøytral pressestøtte.

Deler av «papirpressen» har fått penger fra staten for å lage avis, men nå er det åpnet for at også nettsteder kan få støtte. FiskeribladetFiskaren har siden 2009 drevet et nettsted som har arbeidet uavhengig av papiravisen.

Kulturdepartementet har sagt at nettstedet må minst ha 50 prosent innhold som ikke står i papiravisen for at støtte skal gis.

FiskeribladetFiskaren fyller dette kriteriet og får derfor mer penger fra staten. I fjor omsatte selskapet for 37,7 millioner kroner og hadde et resultat før skatt på 1,6 millioner kroner.

5,5 millioner kroner utgjør drøyt 17 prosent av avishusets frie inntekter.