Øker kapasiteten til ti millioner storsmolt

Nyheter
766

Sævereid Fiskeanlegg er et av Norges største anlegg for produksjon av smolt. Med gunstig beliggenhet ved Sævareidfjorden har tilgangen til råvann til bedriftens gjennomstrømningsanlegg stort sett vært god – selv om man på det meste forbruker det dobbelte av forbruket i Oslo. Likevel tas det nå et teknologisk steg videre – og det investeres i et nytt RAS-anlegg, levert som en totalentreprise av Krüger Kaldnes og den danske bygg- entreprenøren, Gråkjær. Totale kostnader på prosjektet er estimert til rundt 160 millioner kroner.

Stor smolt
– Dette er en stor investering, men det vil gi muligheten til å øke produksjonskapasiteten i anlegget til hele ti millioner fisk i 200 grams størrelse, sier daglig leder ved Sævareid Fiskeanlegg, Gustav Folkestad som utdyper hvorfor man graver dypt i lommeboken.

– Vi har et generelt behov for å øke produksjonen. Vi benytter utelukkende ferskvann. Det har som nevnt ikke vært noe stort problem, men vi registrerer at de tørre, kalde vintrene de senere årene har påvirket vannstanden utpå våren. Et RAS-anlegg gir mer fleksibilitet, ikke bare når det gjelder vannressurser, men også for å kunne møte kunders fremtidige ønsker om leveransetidspunkt og størrelse. I tillegg vil vi være bedre rustet for å kunne møte og implementere teknologiske forandringer som måtte komme. For dette er en bransje i en rivende vekst og utvikling, sier Folkestad.

Ved vestlandsfjordene er det ofte trangt om plassen, med ryggen til en bratt fjellside og sjøen rett på utsiden. Sævereid Fiskeanlegg har to ganger sprengt for å utvide et tomteareal som må forvaltes litt gjerrig. Det er derfor et begrenset område som er stilt til disposisjon for det nye RAS-anlegget. Denne utfordringen tok både Krüger Kaldnes og Gråkjær på strak arm.

Den danske entreprenøren Gråkjær utvider sin aktivitet i Norge og salgsdirektør Claus Rom er fornøyd med samarbeidet med Krüger Kaldnes. Nå har partenes totalentreprise for RAS-basert smoltproduksjon også fått innpass hos Sævareid Fiskeanlegg.

Samarbeid
– Vår RAS-løsning har et svært kompakt design. Det gjør det mulig å legge til rette for to RAS- avdelinger med et samlet karvolum på hele 7.000 kubikkmeter og med en maksimal fôrbelastning på hele ni tonn i døgnet. Etter oppdragsgivers ønske er anlegget også utformet slik at det enkelt kan driftes som et rent gjennomstrømningsanlegg, forteller salgssjef for akvakultur Krüger Kaldnes, Norge, Heidi Kyvik.

Hun legger til at flere av de tekniske løsningene i anlegget er resultatet av et tett og godt samarbeid med Sævareid Fiskeanlegg det siste året.

Claus Rom, salgsdirektør i Gråkjær, bekrefter at det ikke var helt enkelt å plassere ønsket bygningsmasse på plassen som ble stilt til rådighet. Men det lot seg gjøre.

– Vi har 17 års erfaring med å sette opp bygg i Norge. Jeg er overbevist om at vi nok en gang har løst dette på en kostnadseffektiv og bra måte til oppdragsgivers beste, avslutter Rom.

Forventet ferdigstillelse er slutten av 2016.