Økende konkurranseintensitet i lusejakten

Nyheter
1010

Lønnsomheten er under press. Men laserselskapet Stingray Marine Solutions nyter sin «perfect isolation».

Avlusning er for lengst blitt milliardforretning. Laksebransjens hovedproblem, og det som i første rekke hemmer videre volumvekst, tiltrekker seg omfattende investeringer og kapasitet. Det er tydelig når en ser på en lønnsomhetsoversikt for noen av aktørene som jobber med lusebekjempelse.

Denne preges av nemlig av marginpress og høy konkurranse for flere av dem.

Vasket bort
Hardest rammet er askøybedriften Chemco som har sett markedet for sitt kjemiske hovedprodukt, hydrogenperoksid, implodere i løpet av noen få år. Nå har selskapets ledelse gått til det steg å ikke lengre kommentere sin egen resultatutvikling.

Selskaper som Plany og Norwegian Weather Protection, som i flere år har flydd høyt på leveranser av presenninger og ferskvannbasseng for avlusing, har også sett overskuddene bli vasket bort.

Høy kapasitet og ditto konkurranse har satt inntjeningen under press.

Verktøy
Men det gjelder ikke i samme grad for laser.

Stingray Marine Solutions, høyteknologibedriften i Groruddalen, har gått fra fem til 92 millioner kroner i omsetning på fem kjappe år. Nå leverer de også en romslig avanse.

Ikke alle ville satt penger på det for fem år siden.

– Vi merker også at det er skarp konkurranse som leverandører av verktøy for bekjempelse av lakselus til oppdrettsnæringen. Likevel tror jeg forklaringen på at Stingray har en betydelig vekst, samtidig som vi øker lønnsomheten, er flerdelt, sier Stingray-sjef John A. Breivik til iLaks.

– For det første har stadig bedre biologiske resultater ute hos våre oppdrettskunder gjort at jungeltelegrafen går og bedringen i kost/nytte for oppdretter de siste par årene gjennom vår videreutvikling og forbedring av teknologien gjør at flere ønsker å bruke laser. Samtidig med at vi lanserer flere verdiøkende tjenester på samme plattform.

Totale kostnader
– Dernest har det vært gjort en kjempeinnsats internt i Stingray for å øke produksjonseffektiviteten, ha fokus på kostnader og legge inn litt ekstra innsats hele veien. Vi innførte en tilsvarende modell som enkelte oppdrettere har, der vi deler fire prosent av overskuddet med lik utbetaling til alle ansatte, uavhengig av lønnsnivå og posisjon. Det motiverer til å prestere ennå bedre. Da jobber folk smartere og med felles mål hele veien, fortsetter han.

Samtidig påpeker han at kostnadene forbundet med laserbehandling er blitt ganske så konkurransedyktige.

– Dessuten har mange nå fått se over tid at de totale kostnadene ved å ha laser faktisk er svært konkurransedyktig, når man fordeler investeringen over en minimums levetid på fire år. Kontali og Nofima har nylig lagt frem en analyse som viser at kostnaden for rensefisk er rundt 1,20 kroner/kilo laks og sammenlignbare tall for luselaser er 0,34 kroner/kg. Til syvende og sist er det biologiske prestasjoner og fiskevelferden hos den enkelte oppdretter som bør være tungen på vektskålen i lusekampen. Der føler vi Stingray har et solid fotfeste og vi klarer å synliggjøre hvorfor dette bidrar til økt bærekraft for næringen. Det mener vi vil betale seg i lengden og gjør at vi kan ha realistiske ambisjoner om sterk vekst også i årene fremover, sier Breivik.