OFS Norge har dekket 40 millioner kroner av sin pågående emisjon

Nyheter
0

Selskapet varsler flere emisjoner.

Den landbaserte oppdretteren er på pengejakt gjennom folkefinansieringsplattformen Dealflow. Målsetningen er inntil 65 millioner kroner i frisk kapital. Så langt har investorene tegnet seg for 40 millioner kroner.

– Vi har en konsesjon for 15.000 tonn laks og ørret i Måløy, hvor vi har gjennomført et vellykket pilotprosjekt som gjør at vi nå er klare for å skalere opp. Neste fase er utbygging av to oppdrettstanker som vil løfte produksjonen til 1.300 tonn i året, og som vil gi positiv kontantstrøm, sier styreleder Ronny M. Almenning i OFS Norge til Finansavisen.

Anlegget vil egne seg både til produksjon av postsmolt og matfisk. På samme vis som en annen landbasert oppdretter, Bue Salmon, sikter OFS i første omgang på markedet for postsmolt.

Første byggetrinn vil kreve investeringer for 100 millioner kroner. Fullt utbygget vil anlegget, ifølge egne beregninger, koste drøyt en milliard kroner.

Dette skal finansieres med både egenkapital og lån.

– Vi har planer om ytterligere to kapitalinnhentinger på 150 millioner kroner hver, resten forventes dekket av lånekapital og løpende kontantstrøm, sier Almenning til avisen.