Offentlig-privat samarbeid skal gi milliardvekst i sjømatnæringen

Nyheter
1138

Sjømaten blir digital.

«Enklere innsamling. Bedre bruk. Løsningen heter OPS sjømat. Et nytt offentlig og privat samarbeid som skal samle inn data på en ny måte og øke verdiskapingen i sjømatnæringen med milliarder», skriver Sjømat Norge i en pressemelding.

Ifølge Sjømat Norge er tilsvarende initiativ allerede etablert i en rekke næringer, blant annet for landbruk, finans og energisektoren.

«Samarbeidet, som i stor grad handler om å utvikle og ta i bruk digitale løsninger og gjøre ting enklere, har ifølge regjeringen spart norske bedrifter for 15 milliarder kroner fra slutten av 2017», står det i pressemeldingen.

– Det er positivt at vi nå også kan ta dette i bruk i sjømatnæringen, sier fiskeri- og sjømatminister, Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Sammen med Sjømat Norge og Sjømatbedriftene signerte Ingebrigtsen på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet torsdag OPS-avtalen i Trondheim.

– Vi har stor tro på at hvis næringen i større grad jobber sammen og koordinerer arbeidet med digitale løsninger så vil tilgang til mer og bedre data bidra til bedre drift og økt verdiskapning i sjømatnæringen, sier leder for OPS Sjømat verdikjede havbruk, Jon Arne Grøttum.

For sjømatsektoren vil hovedhensikten med OPS arbeidet styrke konkurransekraften gjennom økt tilgang på informasjon, både med tanke på innovasjon og effektivisering. Myndighetene kan gjennom samarbeidet få en langt enklere tilgang til den informasjonen de trenger for å kunne ha et godt og effektivt tilsyn med næringen.

– Vi tok de første spadetak i dette prosjektet for et halvt år siden, nå signerer vi en avtale med myndighetene for å markere starten, forteller Grøttum.

Havbruksnæringen er først ut i OPS sjømat, steg to er å få til det samme innen villfiskdelen av sjømatnæringen, opplyser Sjømat Norge.