Ocean Quality suspenderer to ansatte etter ulovlig eksport av PD-fisk til Kina

Nyheter
1228

Eksportselskapet har suspendert to ansatte etter at Mattilsynet avdekket uriktig bruk av dokumenter.

31. januar 2018 mottok Ocean Quality et vedtak fra Mattilsynet om stans i all eksport av norsk laks fra selskapet til Kina, fordi Mattilsynet har fått uriktig dokumentasjon fra selskapet angående eksport av forsendelser med laks til Kina. Dette ble avdekket etter et tilsyn hos Bremnes Seashore 25. og 26. januar.

– Etter det Ocean Quality kjenner til, har enkeltpersoner i selskapet, i strid med våre retningslinjer, bevisst gjenbrukt tidligere egenerklæringer. Dermed har Mattilsynet utstedt eksportattester på feil grunnlag. Ocean Quality har dermed eksportert laks til Kina som ikke var godkjent for Kina, sier Øyvind Fossøy, styreleder i Ocean Quality i en pressemelding.

Laksen som ble eksportert til Kina med uriktig dokumentasjon har hatt sykdommen pancreas disease (PD). De fleste land, inkludert Norge, har ingen restriksjoner mot fisk som har hatt denne sykdommen. Kina godtar imidlertid ikke import av fisk som har hatt PD. Kravet om PD-fri laks er et fiskehelsekrav og har ingenting med mattrygghet å gjøre. Laksen er trygg å spise.

Etter det Ocean Quality vet i dag har sending av feilmerket fisk til Kina pågått i en begrenset periode på noen uker.

Har satt inn tiltak
– Vi ser svært alvorlig på denne hendelsen. Vi har nulltoleranse for uriktig bruk av dokumentasjon, og vi beklager sterkt at det har skjedd. Ocean Quality har suspendert to ansatte som etter det selskapet kjenner til har vært involvert i dette, uttaler Fossøy.

Etter Mattilsynets kontroll, gjorde Ocean Quality en fullstendig gjennomgang av sine rutiner og systemer for eksport for å finne ut hvordan dette kunne skje.

– Basert på gjennomgangen har vi innført tiltak for å sikre at dette ikke skjer igjen. Vi har blant annet skjerpet inn rutinene for egenerklæringer og interne kontroller. Ansatte som jobber med eksport til Kina har fått opplæring i de nye rutinene. Vi har også gitt en redegjørelse til Mattilsynet om tiltakene og har en dialog med tilsynet om dette. Alle skal kunne stole på at vår fisk er det vi sier den er, uttaler Fossøy.

Etter den kunnskapen Ocean Quality har i dag, har verken selskapet eller de involverte hatt økonomisk vinning på feilinformasjonen.

Kontrollsystem
Ocean Quality samarbeider nå med Mattilsynet og politiet, som etterforsker om det foreligger brudd på Matloven og om det er gitt uriktige opplysninger til myndighetene.

– Vi samarbeider tett med norske myndigheter for å få alle fakta på bordet. Når vi har et fullstendig bilde må vi vurdere om vi skal sette inn ytterligere tiltak, uttaler Fossøy.

Ocean Quality takker Mattilsynet for å ha oppdaget uriktig bruk av dokumentasjon.

– Dette viser at myndighetenes kontrollsystem fungerer. Det har gitt oss mulighet til umiddelbart å rydde opp og forbedre våre rutiner, sier Fossøy.

Ocean Quality presiserer at etter den informasjon som nå foreligger, tyder alt på at uriktig bruk av dokumentasjon er gjort av enkeltansatte i Ocean Quality alene. Selskapet beklager at Bremnes Seashore er dratt inn i saken.

Ocean Quality har innstilt all eksport til Kina inntil videre, etter pålegg fra Mattilsynet.