Ocea sikret ny finansiering

Nyheter
558

Ocea har i løpet av de siste årene vært gjennom en betydelig omstillingsprosess. Selv om den underliggende driften i Norge har vært stabil, har det vært utfordringer – spesielt i Chile som har påført konsernet tap. Situasjonen i Norge er under god utvikling og i løpet av de siste kvartaler har forbedringstiltakene i Chile begynt å gi effekt, noe som gir grunnlag for positiv drift og resultatutvikling fremover.

Som en del av omstillingsprosessen er det arbeidet frem en ny og forbedret finansiell plattform som sikrer selskapet god arbeidskapital og finansiering i tiden som kommer. Sammen med vår hovedbankforbindelse Sparebanken Vest, er lånegjeld blitt refinansiert og det er gjennomført kapitalinnskudd fra hovedeier, skriver Ocea i en pressemelding.

– Ocea står nå langt bedre rustet til å møte fremtidens utvikling, tilby konkurransedyktige løsninger til våre kunder og ikke minst er selskapets evne til å drive produktutvikling og FoU innenfor våre kjerneprodukter kraftig forbedret. Vi har solid ordreinngang i våre kjernemarkeder og økende interesse for våre produkter også fra andre markeder, sier konsernsjef Jan Fossberg i en kommentar.

Ocea er en ledende leverandør av utstyr og programvare til alle områder av havbruksnæringen.
Ocea har som mål å være en foretrukket samarbeidspartner innenfor havbruksteknologi, og en organisasjon med stor vilje til fleksibilitet i forhold til kunder og en næring i stadig utvikling.
Selskapet er godt etablert i alle sine kjernemarkeder, blant annet med datterselskaper i Chile og Storbritannia.