Nytt verktøy for jobb i dypet

Nyheter
5211

En ny metode utviklet av Norclean Technology i Bergen gjør at oppdrettsanleggene sitter bom fast i sjøbunnen.

– Vi har omfattende tester på dette nye systemet og er trygge på at dette kan være til stor nytte for mange oppdrettsanlegg, sier teknisk leder i Norclean Technology, Ronny Guttormsen.

Den nye metoden går ut på å bore og feste bolter for fortøyninger på dypt vann, flere hundre meter under vannflaten. Anlegget vil dermed bli festet i fjell og stå helt fast, rustet til å tåle vindkast og storm.

Fra før har normen vært å sende dykkere ned til 30 meter for å ankre med fortøyninger og lodd, noe som har ført til mange anlegg som har slitt seg og sluppet ut tusenvis av oppdrettsfisk.

Norclean Technology har utviklet en boreenhet, hvor boltene monteres ved hjelp av en arm montert på en fjernstyrt undervannsrobot (ROV). Metoden for å støpe fast boltene er også ny, og operasjonen utføres av en stor hydraulisk arbeids-ROV som vanligvis brukes offshore. Den store undervannsroboten er utstyrt med armer og verktøy som brukes til kutting av vaier og kjetting. Ved hjelp av den nye metoden kan det nå bores og støpes i sjøbunn ned til 300 meter under vannet.

Det vil ikke bli mindre ekstremvær langs norskekysten i framtiden, skal vi tro klimaforskerne. Etter ekstremværet «Nina» i januar 2015 rømte 127 000 oppdrettsfisk fra anlegg på vestlandet som hadde slitt seg. Problemene som fulgte i kjølvannet var mange, både for de som driver havbruk og for fiskehelsen generelt.

– Vår metode kan brukes både på nye anlegg som skal monteres, men også på eksisterende anlegg som trenger ekstra sikring, sier Guttormsen, som har mer enn 25 års erfaring fra arbeid offshore.

Det nye systemet er allerede tatt i bruk på oppdrettsanlegg langs vestlandskysten, og kan være en aldri så liten revolusjon innen havbruksnæringen.

– Vi har fått støtte fra Innovasjon Norge til utvikling av boreutstyret og vi holder på å bore og feste fortøyninger for Blom Fiskeoppdrett.

-Det er aldri kjekt når oppdrettsanlegg sliter seg, og vi håper å kunne være med på å forhindre at dette skjer, avslutter Ronny Guttormsen.