Nytt underskudd for Inter Sea: – Har fokus på å sikre kundefordringer

Nyheter
0

Bergenseksportøren tapte penger ifjor – som året før.

Inter Sea så topplinjen bli redusert med 144,7 millioner kroner fra 2019 til 2020.

«Selskapet har hatt nedgang i omsetning som i hovedsak skyldes den situasjonen markedet har vært i perioden», fremgår det av styrets beretning i årsrapporten.

Lakseeksportøren, med kontoradresse på Bønes like sør for Bergen, har fått merke effektene av pandemien.

«Dette får også konsekvenser for Inter Sea på lik linje med andre selskaper i bransjen. Ingen vet ennå hvor lenge krisen vil vare eller utfallet av den. Vi mener at den erfaringen som de ansatte har vil komme til nytte når situasjonen er mer kompleks, slik den er blitt med coronaviruset. De har fokus på å sikre kundefordringer i denne situasjonen som vil være utfordrende for mange av aktørene i markedet. Selskapet har forholdsvis lave faste løpende kostnader. Vi tror derfor at en skal komme seg greit gjennom denne forbigående situasjonen».

Inter Sea hadde ved årsskiftet en kontantbeholdning på 26,4 millioner kroner, samt en beholdning på markedsbaserte aksjer på 26,2 millioner. Den langsiktige gjelden, til kredittinstitusjoner, var på 8,7 millioner kroner. Bokført egenkapital var ved årsskiftet 95 millioner kroner – ned fra 100,5 millioner kroner ved utgangen av 2019.

iLaks har kontaktet daglig leder og storaksjonær Hans Inge Nilsen for en kommentar til denne saken.

Inter Sea 2020 2019 Endring
Omsetning 369,9 514,6 -28,1 %
EBIT -3,2 -4,5 -28,9 %
Resultat før skatt -5,5 -14,1 -61,0 %
Driftsmargin -0,9 % -0,9 %
Alle tall i millioner kroner