Nytt produksjonsuhell for Atlantic Sapphire – 400 tonn laks tapt

Nyheter
0

Menneskelige feil ga tap på tre millioner dollar i Danmark.

Fredag ​​9. juli hadde et Atlantic Sapphire Denmark «en hendelse» i et av de to saltvannsanleggene. Cirka 400 tonn (sløyd vekt) fisk forventes å gå tapt.

Fisken skulle etter planen høstes i andre halvår 2021. Det direkte økonomiske tapet, etter forsikringsoppgjør, er estimert til tre millioner dollar, melder Atlantic Sapphire seint søndag kveld.

Selskapets foreløpige analyse indikerer at vedlikeholdsarbeid utført i filtreringssystemet forårsaket at vannkvaliteten ble raskt forverret, noe som resulterte i forhøyet dødelighet.

«Atlantic Sapphire forbedrer kontinuerlig sine prosedyrer for å sikre at alle handlinger som er utført av røkterne ikke utgjør noen risiko for stabiliteten av systemene, og påvirker derfor fisken. Imidlertid endret menneskelige feil vannstanden i RAS-systemet og tillot tidligere stillestående vann å strømme inn i tankene. For å minimere risikoen for at en lignende hendelse gjentar seg, har selskapet har oppdatert visse driftsprosedyrer, og slike endringer vil ta effekt umiddelbart», heter det i meldingen.

«Videre hadde det aktuelle anlegget en større stående biomasse enn i påvekstanlegget i USA. Danmark-anlegget er ikke delt i to, fordi denne modifikasjonen ikke var praktisk mulig med anlegget fullt med fisk. Nå er denne modifikasjonen mulig og vil bli utført, som vil redusere virkningen av fremtidige dødelighetshendelser i et system», skriver selskapet.