Nytt forskningsprosjekt på flytende lukkede oppdrettsanlegg i sjø

Nyheter
1347

Flytende lukkede oppdrettsanlegg i sjø vekker stadig mer interesse i oppdrettsnæringa, media og hos opinionen generelt. Ulike konsepter har vært lansert og enkelte kan vise til svært lovende resultater for produksjon med tanke på tilvekst, lus og andre sykdommer ved å ha kontroll på vannkvalitet.

Nå drar SINTEF i gang et prosjekt med flere forskningsmiljø og utstyrsprodusenter som vil gi prosjektdeltakerne tilgang til laboratorier og kompetanse i verdensklasse.

Tester i basseng
– Å samle produsenter og forskere for workshops og tester i basseng, har vært en suksess i utvikling av åpne merder. Med et sterkt konsortium og tilgang til laboratorier både i Trondheim og Italia tegner dette til å bli et unikt prosjekt for utviklingen av flytende lukkede oppdrettsanlegg, forteller forskningsleder David Kristiansen i en pressemeding.

David Kristiansen er forskningsleder på SINTEF. Foto: SINTEF

Bakgrunnen for prosjektinitiativet, er at aktører i næringa selv har uttrykt behov for mer kunnskap om bølgepåvirkning på flytende lukkede anlegg. Flytende lukkede anlegg er vesentlig forskjellig fra tradisjonelle åpne merder, hvor det lukkede vannvolumet kan introdusere spesielle fysiske effekter når det utsettes for bølgepåvirkning.

Kunnskapsløft
– Dette er en mulighet til et felles kunnskapsløft omkring temaet. I tillegg til at aktører i næringa selv lærer mye av å se fysisk testing av konstruksjonene, ønsker vi å utvikle simuleringsprogram for å studere dynamisk oppførsel av slike konstruksjoner, forteller Kristiansen.

SINTEF er opptatt av å utvikle både lukket og åpen teknologi og har gått bredt ut og invitert alle industriaktører som arbeider med denne type teknologi til å delta, men det er fremdeles mulig for flere å melde sin interesse.

Forskningsmiljøene som deltar er SINTEF, NTNU, Marintek og CNR-INSEAN fra Italia.