Nytt EU-prosjekt skal undersøke potensialet til organiske restprodukter fra oppdrett og fiskeri

Nyheter
676

Restprodukter fra akvakultur og fiskeri inneholder en rekke viktige næringsstoffer. Nå skal forskere fra elleve land undersøke potensialet til restproduktene for bruk som gjødsel i det europeiske landbruket. I Norge vil arbeidet dreie seg om fiskeslam, et næringsrikt restråstoff fra oppdrettsnæringen som per i dag verken er godkjent som gjødsel i økologisk landbruk eller som gjødsel i EU.

I januar 2021 startet det nye EU H2020-prosjektet SEA2LAND «Producing advanced bio-based fertilizers from fisheries wastes», der NIBIO sammen med Grønn Gjødsel og Landbruksrådgivningen i Nord-Norge deltar som partnere.

På et overordnet nivå har SEA2LAND som mål å bidra med løsninger for utfordringer knyttet til matproduksjon, klimaendringer og resirkulering av organiske avfallsressurser.  I tillegg til å teste gjødselprodukter av blant annet fiskeslam og muslinger, skal prosjektet ha fokus på forbedring av behandlingsteknologiene som blir brukt for å lage produktene, deriblant ulike former for kompostering. Målet er at ved å forbedre behandlingsteknologiene, vil man kunne sitte igjen med skreddersydde gjødselprodukter som er tilpasset lokale forhold og/eller som egner seg til eksport, heter det i en pressemelding.

Gjødselprodukter skal produseres, vurderes og testes i laboratorie- og feltforsøk i flere europeiske land med ulike klima- og jordforhold, fra Malta i syd til Norge i nord. 

Det er NIBIO ved forsker Bente Føreid som koordinerer arbeidet i Norge, som i all hovedsak dreier seg om fiskeslam – et viktig restråstoff fra oppdrettsnæringen. Feltforsøkene i Norge skal delvis utføres i tunnel med produksjon av jordbær i Nord-Norge i regi av NLR, og i markforsøk med grønnsaker ved NIBIO Apelsvoll. Grønn Gjødsel på Rakkestad skal stå for produksjon av gjødselpellets og flytende gjødsel.

SEA2LAND er av fire års varighet og ledes av Neiker Instituto i Spania. Totalt er det 25 partnere med i prosjektet fra elleve land, hvorav ti er europeiske og en er chilensk.