Nye tap vasker bort egenkapitalen i Havyard-datter

Nyheter
841

Innfører betalingsstans etter tap på nye byggeprosjekter.

25. oktober varslet det børsnoterte verftskonsernet om om brudd på nye covenants hva gjelder krav til egenkapital og arbeidskapital, som følge av ytterligere tap på prototype-prosjektene bnr. 131 og 135 under ferdigstillelse hos datterselskapet Havyard Ship Technology (HST).

Nå er egenkapitalen tapt.

I forbindelse med gjennomgang av oppdaterte prosjektprognoser for HST sine skip under bygging, samt en helhetsvurdering av HST sin samlede økonomiske stilling, har de respektive styrene i Havyard Group og HST konstatert ytterligere tap på prosjektene bnr. 131 og 135, samt nå også for bnr. 141-145. Som følge av dette, er egenkapitalen i HST tapt, og medfører videre at det også foreligger brudd på covenants per Q3 2019, skriver selskapet i en børsmelding mandag morgen.

På denne bakgrunn har man avholdt møter med banker og garantister for å sikre ferdigstillelse av pågående prosjekter ved HST. Videre vil man umiddelbart innlede dialog mot kunder og leverandører hvor målet er å sikre utrustning av prosjekter under ferdigstillelse ved HST, samt å finne tilfredsstillende løsninger for øvrige prosjekter.

Arbeidet med fortsatt drift vil bli videreført på sikret grunnlag (kontantoppgjør eller bankgaranti), slik at de nåværende posisjonene til kreditorene ikke skal forverres. For gjeld påløpt per dags dato har styret i HST innført betalingsstans inntil ytterligere avklaringer foreligger.

Som ledd i det videre arbeidet, vil det bli foretatt en analyse av konsekvensene tapet av egenkapitalen i datterselskapet HST får for det konsoliderte konsernet, og det påregnes at dette rapporteres ved avleggelse av regnskap for Q3 2019.

Styret i HST viderefører arbeidet sammen med sine eksterne rådgivere, og oppdatert informasjon om implementering av tiltak vil bli gitt så snart som mulig.

Like etter børsåpning mandag faller Havyard-aksjen 34 prosent.