Nye servicefartøy vil gi utslippskutt, men Frøy vil ha med regjeringen på plan for utbygging av infrastruktur

Nyheter
0

De siste årene har Frøy investert over tre milliarder kroner i mer miljøvennlige skip. Utbytting av skipsflåten på jobb for sjømatnæringen med nye, miljøvennlige skip kan gi utslippskutt på opptil 50 prosent. Nå utfordrer selskapet regjeringen på en tydelig plan for utbygging av infrastruktur langs norskekysten.

Under de tradisjonsrike Husøydagan 2022 på Senja denne helgen diskuterte Frøy omstilling av sjømatnæringen med fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) på Frøys nye hybridskip «Frøy Senja».

– Kritiske klimamål nås kun hvis næringslivet tar sitt ansvar for å få ned utslippene. Vi er i gang med å fornye serviceflåten vår, og da utfordrer vi regjeringen på å bidra med forutsigbare rammebetingelser og en plan for utbygging av infrastruktur, sier områdeleder nord i Frøy, Espen Schmitz.

F.v. Kent Are Sørensen, statsråd Bjørnar Skjæran, områdeleder nord Espen Schmitz, Tom Rune Eliseussen, Silje Larsen. Foto: Vidar Bjørkli

Store kutt
Frøy har totalt 80 akvaservicefartøy langs hele norskekysten. Frøy har allerede investert tungt i nye, miljøvennlige skip og bygger i dag fartøy med grønne hybridpakker – fartøy som skal operere i opp til 25 år.

Selskapet har sett at man oppnå store utslippskutt – opptil 50 prosent for hybride servicefartøy – ved å bytte ut flåten som støtter sjømatnæringen. Dette er skipene som blant annet transporterer levende fisk og bidrar med installasjon og vedlikehold på oppdrettsanleggene.

– Maritim sektor har gått foran i det grønne skifte, mye takket være blant annet gode støtteordninger hos Enova. Så langt har vi investert over tre milliarder kroner i nye og mer miljøvennlige skip. Det skal vi fortsette med, men vårt viktigste budskap til statsråden at vi
ikke kan løfte dette alene, sier Schmitz.

Lærling Mathias Øwre og statsråd Bjørnar Skjæran. Foto: Vidar Bjørkli

Avklaringer
Frøy poengterte overfor statsråden av det må komme tydelige avklaringer på om infrastrukturen som bygges ut skal legge til rette for strøm eller hydrogen, samt hvordan myndigheter og næringsliv sammen kan få opp investeringstakten.

Servicefartøyet «Frøy Senja» ble bygget i 2021 som en hybrid med stor utslippsreduksjon sammenliknet med fartøy på fossil brensel. Frøy har så langt investert tre milliarder kroner i skip med lavere utslipp, men mener at hele næringen må fortsette investeringstakten. De største serviceskipene under bestilling, med hybridteknologi, vil eksempelvis kunne kutte CO2-utslippene med opptil 50 prosent (utslippspotensialet på tvers av flåten varierer med størrelse og type skip).

F.v. Ordfører i Senja kommune Tom Rune Eliseussen, områdeleder nord Espen Schmitz, daglig leder sjømatklynga Senja Thomas Bartholdsen, driftsleder Silje Larssen, fartøysjef Kent Are Sørensen, lærling Mathias Øwre, matros Kay Arne Lorentsen, matros Ruben Bårdsen, statsråd Bjørnar Skjæran. Foto: Vidar Bjørkli