Nye muligheter med mekanisk avlusing

Nyheter
0

Fire uker etter at nye «Ronja Nærøysund» ble satt i drift har hun vist seg å ta mekanisk avlusing vesentlige steg videre. Blant annet kan båten under behandling sortere fisk på størrelse, slik at lusefri laks føres tilbake i merd for videre tilvekst.

Muligheten for å sette «ren» fisk som ikke har nådd ønsket størrelse tilbake i sjøen, er meget interessant. Daglig leder Gudbrand Sørheim i Oppdretternes Miljøservice (OMS) som opererer «Ronja Nærøysund» ser dette som et nytt og kjærkomment valg.

– Spesielt i perioder av året, for eksempel rundt mai/juni når fisken går mot kjønnsmodning og varierer mye i størrelse, vil det være nyttig å sortere ut den store og sende den til slakting – mens den mindre fisken får stå i sjøen for videre ønsket påvekst, sier Sørheim i en melding.

Opp mot 360 tonn/time
Den nye brønnbåten i Sølvtrans Rederi er bygg nummer 76 fra Myklebust verft og har lastekapasitet på 4.000 kubikkmeter. Fartøyet er utrustet for å ivareta fiskevelferden på best mulig måte og drives av OMS primært for selskapene SinkabergHansen og Emilsen Fisk på Namdalskysten og Helgeland.

Med totalt seks Wellfighter-maskiner har «Ronja Nærøysund» kapasitet til å avluse inntil 360 tonn i timen – og videre å sette ønsket fisk tilbake i merden. Foto: Tom Lysø

«Ronja Nærøysund» er satt opp med totalt seks Wellfighter avlusingsenheter. Med kapasitet på 60 tonn per maskin, kan fartøyet behandle 360 tonn laks i timen. Enheten er i hovedsak basert på velprøvde SkaMik 1.5, og Wellfighter er nå godkjent for kombinasjon med ferskvannsbehandling i brønnen. Ytterligere et nytt valg som kan tas i bruk for å maksimere resultatet av mekanisk avlusing.

Våravlusing på gang
– Så langt har vi en rekke vellykkede gjennomkjøringer på både velferd og effekt, uten mål om maksimal kapasitet. Fra uke 16 starter imidlertid perioden med våravlusing, og da blir det nok å kjøre med høyere tempo. Slik sett er OMS godt stilt, da vi med «Ronja Nærøysund» faktisk har doblet kapasiteten sammenlignet med fjoråret. I ukene og månedene framover blir det trolig bruk for både fleksibiliteten og stort volum, sier Sørheim.

Å kunne sortere fisken på størrelse og flytte den minste tilbake til merden, blir i enkelte deler av året en viktig del av avlusingsjobben på «Ronja Nærøysund». Foto: Tom Lysø