Nyavsluttet auksjon av oppdrettstillatelser ga 5,3 milliarder i statskassen

Nyheter
0

Japansk-eide Cermaq var største kjøper av nye konsesjoner – med snaue 1,1 milliarder kroner.

Nærings- og fiskeridepartementet har tirsdag 25. juni avsluttet auksjonen av nye tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Under auksjonen ble det tilbudt 17 330 tonn produksjonskapasitet, og alt ble solgt. De samlede inntektene fra auksjonen ble 5 288 602 600 kroner.

– Nye tillatelser i områder med god miljøsituasjon legger til rette for videre vekst i havbruksnæringen. Jeg er glad for at mange aktører har deltatt i auksjonen, og at det har vært stor budvilje. Det viser at det er stor etterspørsel etter oppdrettstillatelser. Oppdrettsnæringa er verdifull for Norge. Den bidrar til bærekraftig matproduksjon, arbeidsplasser og aktivitet langs hele kysten, og er en bærebjelke i mange lokalsamfunn, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) i en pressemelding.

55 prosent av inntektene fra auksjonen fordeles til kommuner og fylkeskommuner med havbruksvirksomhet gjennom Havbruksfondet. Dette kommer i tillegg til 55 prosent av inntektene fra fastpristildelingen, samt produksjonsavgiften i sin helhet.

– Regjeringen har lagt vekt på at lokalsamfunnene og fellesskapet skal sitte igjen med mer av inntektene som skapes i oppdrettsnæringen langs kysten vår. De økte inntektene kan brukes på skole, eldreomsorg og andre viktige velferdstjenester til innbyggerne, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Utbetalingene fra Havbruksfondet fordeles etter andel klarert lokalitets-MTB på kommune- og fylkeskommunenivå per 1. september. Oversikten over utbetalinger per enkeltkommune er klar kort tid etter dette, og pengene ventes å bli utbetalt i løpet av oktober.

Tabell med resultater på selskaps- og produksjonsområdenivå.

Selskap som kjøpte kapasitet i auksjonen:

Selskap Vunnet kapasitet Vederlag
Arnøy Laks AS 314 98 812 000
Cermaq Norway Salmon AS 3 360 1 063 600 000
Edelfarm AS 202 70 498 000
Gratanglaks AS 502 156 530 000
Holmøy Havbruk AS 2 770 905 910 000
Isqueen AS 400 137 700 000
Kleiva Fiskefarm AS 302 93 922 000
Lofoten Sjøprodukter AS 780 272 220 000
Lovundlaks Sjø AS 500 173 800 000
Mowi Seawater Norway AS 2 704 664 596 400
Nordlaks Havbruk AS 1 032 323 823 200
Nordly Innovation AS 100 34 900 000
Salaks AS 1 290 400 970 000
Salmar Oppdrett AS 2 274 632 921 000
Sjurelv Fiskeoppdrett AS 500 157 500 000
Øyfisk AS 300 100 900 000
Sum 17 330 5 288 602 600

Tildelt kapasitet per produksjonsområde:

Tonn MTB tildelt Samlet vederlag (NOK)
1.Svenskegrensa til Jæren 1 125 191 250 000
9.Vestfjorden til Vesterålen 4 861 1 693 444 400
10.Andøya til Senja 3 319 1 031 280 200
11.Kvaløya til Loppa 2 761 869 617 000
12.Vest-Finnmark 4 765 1 385 247 000
13.Øst-Finnmark 499 117 764 000