Nyansatt MSD-sjef: – Det er et komplett annet PD-marked

Nyheter
1971

Waliser tar over rattet i MSD Animal Health.

– Jeg heter Dafydd. Hyggelig å hilse på deg.

Den innleide lærerinnen er i ferd med å pakke sakene sine idet iLaks kommer på besøk. Første norsktime er unnagjort for waliseren Dafydd Morris, som nå har inntatt hjørnekontoret og sjefsstolen til MSD Animal Health på Marineholmen i Bergen.

46-åringen tar over ledelsen av et selskap i endring.

– Mange har forlatt MSD de siste 12 måneder. Jeg vil gjenoppbygge teamet, forteller han.

Høyesterett
En nærliggende årsak er kjennelsen fra Høyesterett i desember i fjor. Her ble MSD Animal Healths patent og de facto monopol på vaksine mot pancreas disease (PD) brutt, noe som har gitt store ringvirkninger i markedet. Erkekonkurrenten Pharmaq er allerede på plass med sin PD-vaksine og Elanco har en tredje type på vei. Pharmaq entret PD-vaksine-markedet tidlig i år, og har ifølge Morris tatt en «competitive» markedsandel.

– Det er et komplett annet PD-marked. Elanco utvikler en ny såkalt DNA-vaksine, men har ikke fått markedsføringstillatelse ennå. Vi forventer at de får det snart.

PD-vaksine har gitt den viktigste inntektsstrømmen til MSD i en årrekke. I løpet av ett år vil markedet gå fra en til tre leverandører. Det endrer konklurranseklima og forretningsvilkår radikalt.

Internt
Etter at måløymannen Johan Kvalheim sa takk for seg i høst, rekrutterte MSD internt og hentet Morris fra Skottland til Norge. Sistnevnte er utdannet biolog fra universitetet i Cardiff og har fartstid innen oppdrett av både smolt og skjell, oppdrettsforvaltning og fiskehelse.

– Jeg begynte i MSD i 2009 som teknisk direktør i Aqua-avdelingen. Senere gikk turen til å lede MSDs virksomhet i Nord-Amerika og deretter Skottland.

Spranget over Nordsjøen var ikke så langt.

– Jeg kjente teamet her i Norge fra før. Vi har mye samarbeid over landegrensene i MSD, og møtes ofte på konferanser også videre.

Nå tar han styringen for MSDs satsing i de nordiske land, naturligvis dominert av aktiviteten i Norge. Han er klar på hva han har som programerklæring i sin nye jobb:

– Å bygge ekspertise og kundestøtte til å bli den foretrukne helseleverandør til industrien. For meg handler dette om partnerskap, ikke bare om oss. Hvordan kan vi jobbe sammen på for eksempel FoU, og jeg tror det gjelder globalt også.

Lakselus
Foruten PD-vaksine er lusebekjempelse et sentralt virksomhetsområde for MSD i Norge. Dette arbeidet frontes gjennom det orale lusemiddelet Slice, men selskapet har også andre ting på blokken.

– Vi har mye i pipeline. Det er selvsagt mye på gang. Men jeg er redd jeg ikke kan kommentere det, sier han unnskyldende.

– Jeg tror det er viktig for oss å maksimere på våre egne produkter. Vi har en Slice-database nå også. Denne kan brukes til å finne ut hvordan Slice kan brukes for å være mest mulig effektivt. Vi måler effekten på middelet, og om denne går ned, må vi se på årsakene til det. Er det miljøet, fisken, sykdom – det er en hel rekke faktorer som kan spille inn.

Morris og MSD legger ikke skjul på at de er på jakt etter folk.

– Vi søker nye key account managers. I løpet av første kvartal bør vi ha på plass et fullt team. Det er et åpent marked nå. Det er virkelig kundefokus: Hva trenger de og hva kan vi hjelpe dem med.

Åpen konkurranse
Overgangen fra en monopolposisjon på hovedproduktet til en åpen konkurranse kan kreve et annet tanke- og ferdighetssett enn tidligere.

– Finne løsninger, lytte på tilbakemeldinger fra kunden. Utfordringen er å gjenoppbygge tilliten, og det kan vi gjøre ved å få inn nye hoder.

Vaksiner er fortsatt det viktigste produktet i MSD-porteføljen. Nye produkter fra Pharmaq og Elanco vil også kunne gi nye perspektiver; herunder effektivitet, trygghet, tilvekst og redusert dødelighet.

– Det er en god mulighet for meg personlig å komme til Norge, verdens nummer én lakseprodusent. Og lede et lidenskapelig team som vil arbeide for fiskehelse for kundene, legger han til.

Fremtiden
Fra sin posisjon i MSD følger Morris også spent med på innovasjonsutviklingen han ser knyttet til nye produksjonsformer for oppdrettslaks.

– Mange land har aggressive vekstambisjoner, sier han, og viser til produksjonskonsepter på land, i lukkede anlegg i sjø og åpne anlegg til havs.

– Jeg tror markedsprisen vil bestemme hvor vi går. Men mye er innovasjonsdrevet. Jeg var på AquaNor i år, og det var så mange bedrifter som jeg ikke en gang hadde hørt om tidligere. Jeg tror det blir en miks av offshore, landanlegg og majoriteten av produksjonen blir med dagens tradisjonelle system, spår Morris.