Ny undersøkelse: Oppdrett og fiskeri mest bærekraftige næring

Nyheter
1571

Oppdrett og fiskeri blir oppfattet som den mest bærekraftige næringen i Norge.

Det viser en undersøkelse Opinion har gjennomført på oppdrag for Havforskningsinstituttet (HI), Universitetet i Bergen og Bergen kommune.

29 prosent svarer oppdrett og fiskeri er den mest bærekraftige næringen i Norge, skriver Havforskningsinstituttet i en pressemelding.

«Det er nesten dobbelt så mange som svarer olje og gass, som kommer på andreplass. IT, industri og turisme følger på de neste plassene», heter det i pressemeldingen.

Rekordhøy tillit
På spørsmål om folk har tillit til at oppdrettsnæringen forvalter naturressursene på en god/bærekraftig måte, svarer 42 prosent ja, mens 37 prosent svarer nei. Resten vet ikke.

Én av tre i undersøkelsen tror problemene i oppdrettsnæringen, med for eksempel lakselus og rømming, vil øke de neste fem årene. Litt over to av ti tror problemene vil minske, mens nesten fire av ti tror problemene vil være på nivå med i dag.

Nær seks av ti nordmenn sier de har stor tillit til norsk forvaltning av havressursene. Ifølge Hi har tilliten aldri vært så stor før.

Tror mer mat fra havet og bærekraft er mulig
– Når man sammenlikner proteinproduksjon fra ulike kjeder, så har den norske havbruksnæringen kommet fram som den mest bærekraftige proteinprodusenten i verden. Det betyr ikke at det ikke er utfordringer, men det er også utfordringer knyttet til matproduksjon på land, sier forskningsdirektør i HI, Geir Lasse Taranger.

– Det har kommet nye rapporter som viser hvor stort press vi har på landjorda. Da er det spennende å se om det er mulig å realisere vyene om mer matproduksjon fra havet og samtidig ivareta bærekraft. Vi mener det er mulig, ved å ha god kunnskap og riktig teknologi, understreker Taranger.