Ny studie: Langsom produksjon av laksesmolt fører til større og friskere laks

Nyheter
1316

En ny studie fra NMBU Veterinærhøgskolen og Universitetet i Oslo viser at det kan være utfordringer med fisk som har vokst veldig hurtig i sjøen.

I en pressemelding skriver NMBU Veterinærhøgskolen at det vært satset mye i oppdrettsnæringen på å produsere en hurtigvoksende og stor settefisk, som ikke behøver å være så lenge i sjøen. 

«Det er tross alt rømming, spredning av lus, og lignende fra fisk i sjøfasen som utgjør noen av næringens fremste utfordringer på miljøsiden. Nye resultater tyder imidlertid på at det også kan være utfordringer med fisk som har vokst veldig hurtig før den settes i sjøen, siden de blir mindre robuste og takler stress og belastninger i sjøvannsfasen dårligere», heter det i pressemeldingen.

Økende dødelighet relatert til hjerteproblemer
NMBU Veterinærhøgskolen skriver at i likhet med oss mennesker kan oppdrettslaks lide av hjertesykdom. For eksempel får mange fisk Kardiomyopatisymdrom (CMS), som initieres av et virus og i verste fall kan føre til at hjertet sprekker, spesielt dersom fisken stresses, påpeker NMBU.

– Faktisk ser vi nå økende dødelighet relatert til hjerteproblemer i norsk lakseoppdrett, til tross for tiår med forskning på laksens helse og velferd. Spesielt problematisk er det når stor og tilsynelatende frisk fisk dør før slakt. Denne dødeligheten representerer et betydelig velferds- og økonomisk problem, sier Ida Beitnes Johansen, førsteamanuensis ved institutt for prekliniske fag og patologi ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Raskere vekst og friskere fisk
I en ny studie publisert i tidsskriftet «Aquaculture» viser forskere ved Veterinærhøgskolen og medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo at rask intensiv produksjon av smolt i ferskvann gir laksen hjerteproblemer senere i livet. I settefiskanlegget klekkes fisken og forholdene legges til rette for at den skal gjøre seg klar til sjøvannsfasen. Ofte skjer denne produksjonen raskt; på under ett år med høy mattilgang og høy temperatur.

– Dette er mye raskere enn i naturen der laksen kan bruke 2-5 år i en ofte kald og næringsfattig elv før livet i havet begynner. I studien viser vi at rask produksjon i ferskvann har konsekvenser for hvordan laksens hjerte utvikler seg. Hjertene blir rundere og mindre symmetriske, og vi fant at slike endringer er forbundet med dødelighet ved CMS-utbrudd, sier Beitnes Johansen.

Forskerne så også at langsommere og mer naturlig produserte laks har en hjerteutvikling som ligner mer på villaksens.

– De får bedre hjertehelse senere i livet og vokser faktisk også mye raskere enn «normal» smolt etter utsetting i sjø. Med andre ord tyder våre funn på at litt lengre produksjonstid i ferskvannsfasen fører til raskere vekst og friskere fisk senere i livet. Hjertehelse og redusert dødelighet kan altså oppnås ved å fremme rask vekst i sjø heller enn i ferskvann i norsk lakseoppdrett, avslutter Beitnes Johansen.

Studien er gode nyheter for Fossing Storsmolt og Sørsmolt, som produserer såkalt «gammelsmolt». Det betyr at det brukes naturlig temperert vann og en lengre produksjonstid fram til sjøklar settefisk.