Ny strategi trengs for å bekjempe laksesykdom

Nyheter
1073

En ny kontrollstrategi trengs mot pankreassykdom (PD) i norsk lakseoppdrett. Dette er konklusjonen i en artikkel nylig publisert i Norsk veterinærtidsskrift.

Artikkelforfatterne mener en ny strategi mot laksesykdommen bør bygge på omfattende vaksinering. Dette vil redusere smittespredningen i områder med pankreassykdom. Blodprøvetaking av slaktefisk foreslås for å få mer kostnadseffektiv overvåking. Videre foreslås målrettede tiltak som to måneders brakklegging i alle soner med PD inntil sykdommen har kommet under mye bedre kontroll enn i de siste 20 årene.

Forfatterne har erfaring fra arbeid som veterinærer i Trøndelag, «frontlinja mot SAV2-epidemien.» Det finne seks undergrupper av Salmonid alfavirus (SAV) hvorav to, SAV2 og SAV3, er kjent i Norge.

Aoife Westgård

– Det er grunn til kritisk refleksjon over bekjempelsestaktikken til nå og hvorfor vi fortsatt er på defensiven overfor PD, sier Paul J. Midtlyng som sammen med Aoife K. M. Westgård står bak artikkelen. Den sammenfatter forfatternes erfaringer fra bekjempelsen av PD forårsaket av SAV2.

Sykdommen kan gi store økonomiske tap for oppdrettere på grunn av dårlig tilvekst, lavere slaktekvalitet og redusert markedstilgang.

– Den eksisterende PD-forskriften er for lite ambisiøs og det bør være en overordnet målsetting å bekjempe PD. Det skriver Den norske veterinærforening sammen med Akvaveterinærenes forening, en faglig særforening i Veterinærforeningen, i et høringssvar datert 4. januar 2019 til Mattilsynet om endring av PD-forskriften.