Ny robot vasker merdene rene – hver dag

Nyheter
4555

Aqua Robotics hjelper Bremnes Seashore med å holde nøtene rene. Bak nysatsingen står tidligere AKVA group-sjef Knut Molaug.

En stri strøm strekker ut den blåfargede 45 meter dype spissnoten. Langs notveggen jobber en robot ustanselig med å holde trådene rene for groe og maneter. Roboten dukker brått opp i havflaten, før den igjen klatrer ned i dypet.

Ved Bremnes Seashores lokalitet Hattasteinen i Bømlafjorden tester nå gründerselskapet Aqua Robotics ut roboter i to merder. Jobben består av å børste nøter – kontinuerlig.

Optimal fiskehelse
Bryneselskapet har et pågående samarbeid med oppdrettselskapet Bremnes Seashore. Ideen er alltid rein not – hver dag. Med det vil oppdretteren slippe unna forurensende kobberimpregnering og spyling.

– Groe fjernes før den får festet seg. Det gir optimal fiskehelse, forklarer Knut Molaug til iLaks.

Bak Aqua Robotics står brødrene Knut og Anders Molaug. Førstnevnte er en gammel kjenning – som mangeårig konsernsjef i AKVA group.

– Jeg jobbet aktivt i bransjen i 27 år. De siste mer fra sidelinjen. Det er en bransje jeg brenner for. Jeg har vært i styret til Patogen, og vi er aksjonær i AKVA group, så vi følger med på det som skjer.

Syvdoblet
Nettopp AKVA-group aksjene har vært sentrale for satsingen. Aksjekursen har syvdoblet seg i verdi de siste fem år.

– Ja, og det er viktig for oss. Vi sitter fortsatt på rundt 30.000 aksjer, men har solgt en del de siste årene.

Aqua Robotics springer ut av eiendomsselskapet til Molaugfamilien som blant annet leier ut hovedkontoret til børsnoterte AKVA group.

Knut Molaug er idag både styreleder og daglig leder i nysatsingen.

Oppkapitalisert
– Vi er i en prosess der vi finner en permanent daglig leder etterhvert. Aqua Robotics startet i desember og ble oppkapitalisert i juni, forklarer Molaug.

Totalt ti millioner kroner i egenkapital og lån er sprøytet inn i selskapet som han, broren Anders og faren, AKVA-gründer Ole Molaug, har jobbet med dette i fem år. Børsteroboten er nå patentert.

Den børster noten tre ganger per dag.

Innovativt
I det fjerne øst skimtes breisen på Folgefonna, mot nord kneiser 474 meter høye Siggjo. I sør putrer en ferge fra Buevåg til Langevåg. Glupsk halvkilos laks hopper utrettelig i 160 metringene. Det er fôringstid.

Geir Magne Knutsen, utviklingsdirektør ved Bremnes Seashore, synes børsteroboten er et spennende produkt. 

– Bremnes Seashore er et innovativt selskap. Vi prøver å finne på noe selv, og når folk kommer og banker på døren, så sier vi nei til noen, men prøver å si ja når de har noe interessant.

– Bremnes Seashore og Olav Svendsen er opptatt av to ting: Kvalitet og bærekraft. Jeg er biolog og liker å jobbe med bærekraft. Oppdrett har noen utfordringer som vi har løst og andre som vi jobber med å løse. En av disse utfordringene er kobber. Jeg var på møte i Bellona og de pekte på kobber som et problem. 

– Rundt 2010 begynte vi å sette ut nøter uten kobber-coating. Det er viktig for oss å unngå å bruke kobber, understreker Knutsen.

Det innebærer naturligvis en del merarbeid med spyling av nøtene.

Columbi-egg
– Vi spyler nøtene for at rensefisk skal spise lakselus og ikke groe. Dette gir gjelleproblematikk.

– Roboten er et columbi-egg, den løste flere utfordringer: Vi får ikke skit fra spyling på gjellene eller kjemikalier som kan gi etseskader på gjellene.
– Vi har roboter i to merder. Det er nå i juli, august og september de får bryne seg, sier Knutsen, vel vitende om at varm sjø gir tilvekst for både laks og groe.

Knut Molaug har god tro på å lykkes.

– Nå har vi et ferdigutviklet produkt. Nå må vi lage business.