Ny rekord for norsk sjømateksport, men klarte ikke å passere den magiske 100 milliarder-grensen

Nyheter
765

Norge har eksportert 2,7 millioner tonn sjømat for rekordhøye 99 milliarder kroner i 2018. Det er en volumøkning på fire prosent og en verdiøkning på fem prosent, eller 4,6 milliarder kroner mer enn i 2017. Dette tilsvarer 37 millioner måltider sjømat hver dag hele året, eller 25.700 måltider per minutt.

– Norge eksporterte sjømat for rekordhøye 99 milliarder kroner i 2018. Selv om vi ikke passerte den magiske 100 milliarder-grensen har det vært et nytt godt år for norsk sjømateksport. Oppsummert var det både rekordhøy eksportverdi og rekordhøyt eksportvolum for norsk sjømat i 2018. Dette til tross for Brexit, handelskrig og andre utfordringer som har skapt uforutsigbarhet i verdensmarkedet. Sjømateksporten til EU-markedet har økt på grunn av lavere konkurranse og en gunstig valutasituasjon mot euroen. Vi ser en tilbakegang i sjømateksporten til Asia, som en følge av økt konkurranse og en fortsatt utfordrende markedsadgang til Kina, sier Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

– Målet vårt er at næringen skal fortsette å vokse
I løpet av de siste ti årene har verdien av norsk sjømateksport økt med 122 prosent.

Forholdet mellom havbruk og fiskeri har i liten grad endret seg fra 2017. Verdien av havbruk utgjør 72 prosent, mens volumet utgjør 40,5 prosent av den totale sjømateksporten for 2018.

Norge har eksportert 1,1 million tonn fisk fra havbruk til en verdi av 71 milliarder kroner i 2018. Volumet har økt med fem prosent, mens verdien har økt med 3,4 milliarder kroner eller fem prosent fra 2017.

Verdien av sjømateksporten fra fiskeri utgjør 28 prosent, mens volumet utgjør 59,5 prosent. Norge eksporterte 1,6 millioner tonn fisk og skalldyr til en verdi av 28 milliarder kroner i 2018. Det er en økning på to prosent i volum, mens verdien økte med 1,2 milliarder kroner eller fire prosent fra 2017.

– Nok en gang er det satt ny rekord for norsk sjømateksport. Det har vi all grunn til å være stolte av. Dette er gode og viktige nyheter for norsk økonomi. Sjømatnæringen bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser over hele landet, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik.

– Mens verdien av eksporten har økt med 60 prosent de siste fem årene, har volumet økt med knapt ti prosent. Større volumvekst er derfor sterkt ønskelig for å utvikle næringen videre. Målet vårt er at næringen skal fortsette å vokse, og som sjømatminister jobber jeg for dette hver eneste dag, sier Nesvik.

Laks størst i både volum og verdi
– I 2018 ble det målt rekordhøy eksportverdi for laks, torsk, sei og kongekrabbe. Det er en trend at norsk sjømat ofte er innom et annet land for videreforedling før det ender opp hos konsumenten. Typiske transitt- eller videreforedlingsmarkeder for norsk sjømat er Polen, Danmark og Nederland, sier sjømatanalytiker i Sjømatrådet Paul T. Aandahl.

Laks er den største arten målt i både volum og verdi. Norge har eksportert 1,1 million tonn laks for 67,8 milliarder kroner i 2018. Det er en volumøkning på fem prosent, mens verdien økte med 3,2 milliarder kroner eller fem prosent fra 2017,

– Økt etterspørsel etter norsk laks i EU-markedet har bidratt til at norsk lakseeksport til EU har passert 73 prosent, opp fra 71 prosent i 2017. Polen er største vekstmarked i 2018, med en økning på 1,1 milliard kroner til 8,8 milliarder kroner, sier Aandahl.

Ørret er den andre store oppdrettsarten. Norge har eksportert 46.400 tonn ørret for tre milliarder kroner i 2018. Det er en økning på 16 prosent i volum, mens verdien økte med 127 millioner kroner eller fem prosent fra 2017.

– Volumveksten på 16 prosent for ørreteksporten er et resultat av en normalisering etter et lavt eksportvolum i 2017, forklarer Aandahl.

Verdier på avveie – kun 28 prosent videreforedles i Norge
– Sett over tid har bearbeidingsgraden på norsk sjømat falt. I 2010 utgjorde andelen av ubearbeidet fisk til eksport fra hvitfisksektoren, pelagisk og havbruk 67 prosent. I 2018 var andelen ubearbeidet fisk økt til 72 prosent. Den høye andelen ubearbeidet fisk viser at vi har verdier på avveie og det er et stort potensial for økt verdiskaping i Norge i form av både økt verdi på produktene, ivaretakelse av restråstoff og flere arbeidsplasser, sier Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

Laks eksporteres i all hovedsak ubearbeidet, 84 prosent eksporteres som hel fisk mens 16 prosent av råstoffet bearbeides før eksport.

Eksportverdien passerte ti milliarder kroner til et enkeltmarked
Norge har eksportert 1,7 millioner tonn sjømat til EU for 66 milliarder kroner i 2018. Det er en volumøkning på 8 prosent, mens verdien økte med 5,1 milliarder kroner eller åtte prosent mot 2017.

Norge har eksportert 478.000 tonn sjømat for 17,7 milliarder kroner til Asia i 2018. Det er en volumnedgang på tolv prosent, mens verdien falt med en milliard kroner eller fem prosent fra 2017.

Norge har eksportert 172.000 tonn sjømat for 3,6 milliarder kroner til Øst-Europa i 2018. Det er en volumnedgang på fem prosent, mens verdien økte med 85 millioner kroner eller to prosent fra 2017.

2018 er første året eksportverdien passerer ti milliarder kroner til et enkeltmarked. Polen var Norges største marked målt i eksportverdi i 2018. Norge har eksportert 228.000 tonn sjømat for 10,2 milliarder kroner til Polen i 2018. Det er en volumøkning på 17 prosent og en økning på 1,3 milliarder kroner eller 14 prosent fra 2017.

Danmark var i 2018 det nest største markedet for norsk sjømat målt i eksportverdi. Norge har eksportert sjømat for 8,6 milliarder kroner til Danmark i 2018. Det er en økning på 438 millioner kroner eller fem prosent fra året før. Største vekstmarked utenom Polen i 2018 var Storbritannia med en vekst på hele 956 millioner kroner eller 18 prosent til en total eksportverdi på 6,2 milliarder kroner. Dette gjør Storbritannia til vårt fjerde viktigste marked i 2018.