Ny rekord for Bergens-oppdretter

Nyheter
2650

Haugland Gruppen består av selskapene Erko Seafood, Erko Settefisk, Miljøtrommel Invest, HG Kapital, Inspe Technology S.R.L. og Vico Eiendom. Haugland Gruppen eies av aksjeselskapene Erko og Kello. Bak Erko finner vi Rasmus Drønen Haugland og hans familien. Kello eies av Kjell og Kirsti Haugland.

Erko Seafood – som satser tungt på å produsere stor smolt – er den viktigste eiendelen for Haugland Gruppen.

Konsernet omsatte i 2013 for 584 millioner kroner og hadde altså et overskudd før skatt på 139 millioner kroner, som er tidenes beste resultat. I 2011 og 2012 rapporterte konsernet et samlet underskudd før skatt på 78 millioner kroner.

Bildet: Leif Rune Pedersen er daglig leder i Erik Seafood, som i 2013 hadde et overskudd før skatt på nesten 135 millioner kroner av en omsetning på 435 millioner kroner.