Ny rapport: Forsinkelser på veier har ført til milliontap for sjømateksportører i Nord-Norge

Nyheter
846

– Endelig har vi tall på hva samfunnet kan spare på at vi ikke får forsinkelser på fersk sjømat.

Det sier Stein Windfeldt til NRK. Han sitter i styret til interesseorganisasjonen Samferdselsforum Nord, som arbeider med å samle næringslivet og politikere om felles samferdselsprioriteringer i Nord-Norge.

Interesseorganisasjonen ba analysebyrået Menon Economics om hjelp til finne ut hvor store tapene er for sjømatnæringen når det er forsinkelser på veiene i nord. I en rapport, som ble lagt fram for Samferdselsdepartementet i Kirkenes denne uken, estimerer analysebyrået at den totale forsinkelsen på riks-, europa- og fylkesveier i Nord-Norge utgjorde 12.800 timer for frakt av fersk sjømat i 2019. Tapene var på mellom 12 og 20 millioner kroner, ifølge rapporten. Spriket forklarer Windfeld slik:

– Usikkerheten er knyttet til i hvilken grad eksportørene klarer å få tatt igjen noe av forsinkelsen. Så langt det er mulig vil jo eksportøren prøve å få tak i en ekstra sjåfør, bytte trekkvogn eller andre ting som bidrar til at så mye som mulig av forsinkelsen tas igjen.

Windfeld håper nå at funnene fra rapporten blir tatt med når Nasjonal Transportplan skal utarbeides. Spesielt prosjektet E6/E10 Åpne vinterveier kan hindre milliontap for sjømateksportørene, ifølge rapporten. Tre strekninger inngår i dette prosjektet: E6 Saltfjellet, E10 Bjørnfjell og E6 Sennalandet. I april meldte Statens vegvesen om rekordmange stengte veier i Nord-Norge i vinter.

Statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) sier Samferdselsdepartementet skal gå nøye gjennom rapporten.