Ny måned med biomassevekst

Nyheter
460

Ifølge FHL var beholdningen av laks i norske oppdrettsanlegg ved utgangen av mai ti prosent over hva den var ett år før. Det fremgår av en oppdatering som ble utsendt seint mandag kveld.

FHL anslår biomassen (tonnasje av levende laks i sjøen – red. anm.) til 578.000 tonn den siste dagen i mai.

Mens det ble eksportert 90.000 tonn laks i mai, ble det fôret 100.000 tonn ifølge FHL (som åpenbart har avrundet tallene).

Også ørret, som i flere markeder anses for et nært substitutt for laksen, har en raskt økende biomasse. Her var biomassen ved månedsskiftet ni prosent over nivået 12 måneder før.

Men utsettene av laksesmolt kun var opp magre to prosent i mai år/år, ble det sjøsatt hele 16 prosent mer ørret enn samme måned i fjor.