Nykontrahert Marine Harvest-båt slakter 100 tonn i timen

Nyheter
1590

Rederiet DESS Aquaculture Shipping i Grimstad har kontrahert nyutviklet såkalt ‘On-site Harvesting’- fartøy med design fra Salt Ship Design. Fartøyet skal bygges av Kleven ved Myklebust Verft i Gursken, og skal leveres fra verftet første kvartal i 2018. Det er inngått kontrakt på ett fartøy med opsjon på ytterligere ett.

Marine Harvest og det Fredriksen-dominerte supplyrederiet Deep Sea Supply har nylig etablert et joint venture som skal bygge, eie og drive oppdrettsfartøy – og denne kontraheringen er en av de første investeringene som gjøres som et resultat av dette samarbeidet.

Pionér
Marine Harvest er pionér på verdensbasis med å bruke prosessbåt til avliving og transport av slaktefisk som alternativ til tradisjonell brønnbåt som frakter levende fisk. Det er knyttet store forventninger til dette konseptet som er unikt på flere måter – ikke minst at det vil bidra til å vesentlig effektivisere transport av slaktefisk.

Det nye fartøyet er 59,2 meter langt og 13,6 meter bredt. Det er designet for å behandle og transportere over 400 tonn fisk, og er utrustet med såkalt stun & bleed prosessanlegg med en kapasitet på 100 tonn pr time. Fartøyet vil ha mye unik teknologi og designløsninger som ivaretar fiskevelferd, smittesikring, hygiene, miljø og kvalitet på en optimal måte. Fartøyet er også tilrettelagt for å bruke landstrøm under losse- og vaskeoperasjoner.

– Det er svært gledelig at en verdensledende aktør som Marine Harvest valgte Salt som samarbeidspartner til å utvikle det første skreddersydde prosessfartøyet i sitt slag, sier Arne Stenersen, administrerende direktør i Salt Ship Design.

– For våre designere har det vært veldig spennende og lærerikt å samarbeide så tett med et miljø med slik førsteklasses oppdrettskompetanse. Resultatet har blitt et svært miljøvennlig, moderne og effektivt fartøy.

Ny brønnbåt
Innen fiskeri og oppdrett er markedet for tiden godt, og disse markedene vil være svært viktige for Salt framover. Salt skal i tillegg til designutvikling levere komplett engineeringspakke til Myklebust Verft. Dette er derfor en veldig viktig kontrakt, som adderer seg til en allerede god ordrebok. Selskapet har nå 13 fartøysdesign som er under bygging ved norske og utenlandske verft.

Salt Ship Design er et designselskap som utvikler og leverer komplette designløsninger for offshore og spesialfartøy. Selskapet har hovedkontor på Stord, Norge.

Ifølge Marine Harvest er prislappen på fartøyet 179 millioner kroner.

Oppdrettskjempen opplyser også å ha kontrahert en brønnbåt på 3.000 kubikkmeter til 225 millioner kroner. Denne skal settes inn i drift i Canada. Brønnbåten vil etter planen bli levert i tredje kvartal 2017. Selskapet har opsjon på ytterligere tre brønnbåter.