Ny ILA-mistanke ved Hammerfest

Nyheter
0

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 29557 Komagnes i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark fylke. Cermaq Norway driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Patogen varslet Mattilsynet 8. juni om mistanke om ILA ved lokaliteten Komagnes.

Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR) på prøver analysert for ILA etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten. Prøvene var tatt ut av Mattilsynet.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for uttak av prøver som eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA. Utfyllende analyseresultater vil foreligge i neste uke.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.