Ny ILA-mistanke på Helgeland

Nyheter
0

Denne gang på Vega.

Det er mistanke om Infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 33157 Skogsholmen i Vega kommune i Nordland. Nova Sea og Vega Sjøfarm driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Nova Sea varslet Mattilsynet 8. juni om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten Skogsholmen.

Mistanken er basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført ved Patogen etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet har 9. juni vært på lokaliteten og tatt ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.