Ny FSV-kontrakt for Sletta Verft: – Det mest avanserte og dyreste servicefartøyet vi noensinne har bygget

Nyheter
1741

FSV Group og Sletta Verft har inngått kontrakt på bygging av enda et nytt 27 meter hybriddrevet frakte- og servicefartøy. Det nye fartøyet, som får byggenummer 198, skal leveres i mai 2022.

FSV Group har nå hele syv fartøy i bestilling på Sletta Verft. Av disse er det to nye 27 meter fartøy og fem nye 15 meter enkeltskrogsfartøy. Tre av fartøyene leveres i år, og resterende i 2022.

Fartøyet som er spesielt utviklet for tyngre frakte- og slepeoppdrag, service og support i
havbruksnæringen, er utviklet av FSV Group og Solstrand Trading. Fartøyet får den største
batteripakken på denne typen fartøy på hele 360 kWh. Batteripakken sparer miljøet for 290
tonn CO2 per år, som tilsvarer utslipp fra ca 160 personbiler om man bruker en gjennomsnittlig kjørelengde på 15 000 km/år. Batteripakken er klimanøytral etter en måneds drift.

Økt kapasitet
Det nye fartøyet får syv lugarer, stort lasterom på 190 m3 og vil ha ROV-system med boring av bolter ned til 300 m. Videre er det lagt stor vekt på økt kapasitet og på å ta i bruk nyvinninger av utstyr, systemer og løsninger for trygge og effektive operasjoner om bord, fremgår det av en pressemelding.

Illustrasjon: FSV

FSV Group ble etablert i Molde i 2011. Selskapet strategi har mål om en kraftig vekst av flåten som i dag består av 11 spesialfartøy inklusiv en lekter, som driftes og leies ut til ulike operasjoner som sleping, frakt, bistand til installasjon og inspeksjon av oppdrettsanlegg, samt ROV- og subseaoppdrag. Selskapet har i tillegg de siste to årene leid inn eksterne servicefartøy fra andre servicebåtrederi for å håndtere en økende oppdragsmengde.

– FSV ønsker med dette å styrke vår posisjon som det ledende servicebåtrederiet innen store enkeltskrogsfartøy. I tillegg ønsker vi å ta en ledende posisjon innen utnyttelse av miljøteknologi, sier FSV-sjef Arild Aasmyr.

Redusere utstlipp
– Våre to siste fartøy er levert med batterier for å redusere utslipp. Dette har gått over all forventning og vi tror dette også representerer fremtiden. Batteriene tar unna belastningstoppene og gjør også at fartøyet kan operere flere timer kun på batteri.

– Videre satser FSV, som det eneste servicebåtrederiet i Norge, på DNV-klassede fartøy. Det betyr at DNV har godkjent alt fra tegninger, styrkeberegninger, skrog, maskineri, elektroniske systemer, manøver- og overvåkingssystemer. Et fartøy under klassesertifikat er underlagt svært strenge krav til systematisk og dokumentert vedlikehold samt driftsrutiner. Vi ser på dette som et viktig kvalitetsstempel på den tjenesten vi leverer.

Avanserte
– Vi bygger nå enda et fartøy som vil håndtere komplekse og krevende oppdrag på en mer trygg og effektiv måte. NB 198 vil gå rett inn på en langsiktig avtale med et stort oppdrettsselskap. Jeg tror dette fartøyet i kombinasjon med svært dyktige ansatte vil bidra til en videre positiv utvikling for FSV. Fremtiden ser lovende ut! avslutter Aasmyr.

Kåre Sletta, daglig leder ved Sletta Verft, er fornøyd med avtalen.

– Det svært hyggelig å få kunne bygge enda et fartøy for FSV Group. Molde-rederiet satser på store og avanserte fartøy med en svært høy standard, og vi ser på det som tillitserklæring at de fortsetter å benytte seg av vår skipsbyggingskompetanse. Dette blir det mest avanserte og dyreste servicefartøyet vi noensinne har bygget, sier Sletta.