Ny emisjon i Atlantic Sapphire – vil hente 370 millioner kroner

Nyheter
0

Vil styrke balansen igjen.

Atlantic Sapphire har engasjert Arctic Securities og DNB Markets for å gjøre en emisjon 35 millioner dollar. Det fremgår av en melding fra selskapet like etter børsslutt torsdag ettermiddag.

Tegningskursen vil bli bestemt gjennom en bookbuilding-prosess, men vil ikke være lavere enn 1,20 kroner per aksje. Tegningskursen og det endelige antallet aksjer som skal utstedes, vil fastsettes av selskapets styre basert på emisjonsprosessen.

Nettoinntektene fra emisjonen vil bli brukt til å støtte fase 1 til «proven state» og for generelle bedriftsformål.

Flere av selskapets ledende aksjonærer vil delta i emisjonen.

Nordlaks Holding, som eier 12,32 prosent av selskapet, vil delta i garantikonsortiet med tilsvarende 7,5 millioner dollar (~1,75 ganger deres pro-rata andel) og vil tegne seg for minimum deres pro-rata.

Petter Stordalens Strawberry Equities, som eier 8,15 prosent av selskapet) vil delta i garantikonsortium med tilsvarende fem millioner dollar (lik 1,75 ganger deres pro-rata andel) og vil tegne minimum deres pro-rata andel.

Blue Future Holding, eid av EW Group, som eier 3,75 prosent av selskapet, vil delta i garantikonsortiet med tilsvarende 2,3 millioner dollar (tilsvarer 1,75 ganger deres pro-rata andel) og vil tegne minimum deres pro-rata andel.