Ny ekspertvurdering: Regjeringens forslag til ny grunnrenteskatt kan være i strid med Grunnloven

Nyheter
0

Sjømatbedriftene og Sjømat Norge har i fellesskap innhentet en utdypende ekspertvurdering av grunnrenteskattens forhold til Grunnlovens §97. Betenkningen ble i dag oversendt regjeringen og finansminister, Trygve Slagsvold Vedum.

Regjeringen har foreslått å innføre en ny grunnrentebeskatning av norsk havbruk. Sjømat Norge og Sjømatbedriftene har innhentet en juridisk betenkning om grunnlovsmessigheten av regjeringens forslag fra SANDS Advokatfirma, herunder at den massive inndragningen av private risikokapital er gitt tilbakevirkende kraft.

Betenkningen er utført av doktorgradsstipendiat Eirik Wold Sund, Nordisk Institutt for Sjørett ved Universitetet i Oslo. Sunds konklusjon er at forslaget som ble sendt på høring kan innebære en ulovlig tilbakevirkende regulering etter Grunnlovens § 97.

– Jeg forventer at vi i lys av denne betenkning raskt får klarhet i hvilke lovlighetsvurderinger regjeringen gjennomførte før forslaget ble sendt på høring, og at disse vurderingene gjøres tilgjengelig for Stortinget og offentligheten, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, i en pressemelding.

Finansdepartementet har i forbindelse med høringen fått tilsendt flere juridiske vurderinger som konkluderer med at regjeringens forslag kan være rettsstridig på flere grunnlag. Det fremgår blant annet av Advokatfirmaet Thommessens sitt høringsinnspill og en utredning fra SANDS Advokatfirma som Sjømatbedriftene har fått utarbeidet i forbindelse med sitt høringssvar. I sistnevnte utredning ble det konkludert med at skatten slik den er foreslått kan anses som rettsstridig konfiskasjon, og dessuten være i strid med EØS-avtalen.

Robert Eriksson. Foto: Sjømatbedriftene

– Dette understreker på nytt den svært kritikkverdige saksbehandlingen regjeringen har lagt opp til, med sitt forslag om en massiv skatteøkning rettet mot landets viktigste distriktsnæring. Skatten foreslås innført uten konsekvensutredning, og med tilbakevirkende kraft. Vi opplever allerede de negative konsekvensene ved tapte arbeidsplasser og over 40 milliarder kroner i investeringer som er kansellert eller lagt til side. Enda mer alvorlig er de tapte muligheter for Norge fremover, sier Robert H. Eriksson, administrerende direktør i Sjømatbedriftene.

– Vi har en rekke ganger tidligere advart mot regjeringens forslag. Både prosessen og forslaget har vært, og er, skadelig for havbruks- og leverandørnæringens utvikling i Norge. Det samlede skattetrykket på næringen og forslagets innretning har allerede fått negative ringvirkninger for investeringer og verdiskaping da det innebærer en massiv inndragning av private risikokapital med tilbakevirkende kraft som er avgjørende for vekst-, investerings- og innovasjonskraft som i sin tur bidrar til livskraftige lokalsamfunn, flere jobber og nye næringer. Nå når det også viser seg at det kan være i brudd med Grunnloven, mener jeg noen raskt må sette bremsene på, avslutter Ystmark.