Ny avluserbåt kan behandle 150 tonn fisk i timen, og kan doble kapasiteten ved behov

Nyheter
9949

Aas Kystservice er nå klare med sitt fartøy Aas Provider.

Ombord er tre linjer FLS Avlusersystem med en total kapasitet på 150 tonn per time. Båten er allerede tilrettelagt for en dobling av antall avluserlinjer ombord hvis behovet skulle komme.

Bedriften på Vestnes i Møre og Romsdal har levert tjenester til oppdrettsnæringen med katamaranen Aas 1 i et par år og nå satser de på mekanisk avlusing. Katamaranen kan tilbys som følgebåt ved avlusing.

Norge, Færøyene og Shetland
Den nye avluserbåten har vært et tidligere offshorefartøy og er 46 meter. Fartøyet har vært under en omfattende ombygging de siste månedene og er nå klar til å kaste loss. Den skal gå langs hele norskekysten og er også godkjent for Færøyene og Shetland. Fartøyet har fått tre linjer med FLS Avlusersystem og døgnbemannes med en besetning på fem.

Fartøyet er bygget uten å faste kontrakter og Alexander Aas i Aas Kystservice er spent på oppdragsmengden fremover.

Vil jobbe for faste avtaler
– Vårt mål er å komme inn på faste avtaler, men fartøyet vil inntil videre gå i spotmarkedet. Vi har imidlertid god tro på at båten vil få faste oppdrag både i Norge og på Færøyene og Shetland. Når vi har valgt FLS Avlusersystem ombord er det fordi flere oppdrettere ønsker denne løsningen som gir svært effektiv og skånsom avlusing. Sammen med en betydelig kapasitet er vi klare for å bekjempe lusa og tror vi vil få oppdrag fremover, sier daglig leder Alexander Aas.

– Vi har så god tro på fremtiden at vi under ombyggingen har lagt til rette for tre nye avluserlinjer. Hvis etterspørselen etter mer kapasitet skulle komme, så kan vi raskt være oppe med en dobling av kapasiteten slik at vi kan behandle 300 tonn fisk i timen.

Også bunkers
Fartøyet har tidligere også levert bunkers og har kapasitet på 370 kubikk. Pumpekapasiteten er på 400 liter i minuttet.

– Mange oppdrettsflåter og oppdrettere har behov for diesel. Her kan vi også dekke det behovet og slå to fluer i en smekk, sier Aas.