Ny alarm-melding om lus

Nyheter
548

-Det er svært høyt smittepress fra lakselus i områder med mye oppdrett fra Rogaland og til og med Nord-Trøndelag i juni. Situasjonen kan raskt bli svært alvorlig, ikke bare for vill sjøørret, men også for oppdrettsnæringen, skriver Havforskningsinstituttet til Mattilsynet. Brevene er nettopp lagt ut.

-Feltarbeidet som er gjennomført de siste ukene, viser at nesten all sjøørret som er undersøkt i områder med mye oppdrett fra Rogaland til og med Nord-Trøndelag er hardt rammet av lakselus. I disse områdene har vi funnet 50 til 100 lakselus på store deler av fisken vi har undersøkt, og både i Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal har vi funnet fisk med mange hundre lus, sier Pål Arne Bjørn som er prosjektleder for den nasjonale lakselusovervåkingen.

Sist uke kom den første av de foreløpige rapportene fra overvåkingen av lakselus på vill laksefisk langs kysten. I den kommer det fram at selv om mye av laksesmolten sannsynligvis kom seg ut i havet før lusesituasjonen forverret seg, fryktet forskerne at sommeren blir tøff for sjøørreten. Nå har de siste dataene fra feltarbeidet bekreftet funnene fra tidligere i vår og sommer.

– Slik situasjonen er nå, venter vi alvorlige negative effekter for sjøørretbestander over store geografiske områder, sier Bjørn.

Ekstra problematisk er det også at lusene på de infiserte fiskene er dominert av de yngste stadiene.
– Det betyr at det akkurat nå flyter svært mange infeksjonsstadier av lakselus rundt i sjøen. Disse er på jakt etter en fisk å feste seg til, noe som igjen medfører at smittepresset er høyt over store geografiske områder. Dette vil ramme sjøørreten hardt, men vil også ramme oppdrettsnæringen de kommende dager og uker, sier Bjørn.