Ny administrerende direktør i Artic Shipping

Nyheter
1307

Rune Førde startet i stillingen 1. desember.

Førde har vært ansatt i rederiet siden 2008, blant annet som sjømann på skipene. De siste årene har han fungert som administrasjonssjef på kontoret som ligger i Førde i Sogn og Fjordane. Han har allmenn pedagogisk utdanning fra Høgskolen i Sogn og Fjordane.

Han skal gjennom rollen som administrerende direktør ha ansvaret for Artic Shipping sin daglige drift og videre utvikling. Artic Shipping driver i dag seks skip innen fiskefortransport og servicebåter. Førderederiet driver en rekke fôrbåter som går på lange kontrakter for Cargill.

Fornøyd
Styreleder og eier i Artic Group, Ove Vilnes, er meget fornøyd med ansettelsen av Rune Førde.

– Førde kjenner rederiet og mannskapene godt, og lederskifte i rederiet vil på denne måten skje på en smidig og god måte, sier han.

Førde selv er forventningsfull.

– Jeg ser fram til å få videreutvikle Artic Shipping i lag med våre dyktige mannskaper og kommersielle partnere. De nye skipskonseptene som utvikles er også svært spennende å få arbeide med. Vi satser på vekst som medfører flere arbeidsplasser i fylket, sier han.

Arbeidende styreformann
Vilnes som har ledet rederiet i 25 år, blir nå arbeidende styreformann i Artic Group med fokus på nye skips design, salg av selskapets Maritime kompetanse, og byggeledelse innenfor gruppens nybygg avdelingen.

Disse oppgavene utføres i samarbeid ny administrerende direktør i Artic Group, Ingar Fiskarstrand, som vi få en aktiv rolle i Artic systemet. Fiskarstrand overtar også som styreformann i Artic Shipping.

Artic Shipping har i dag rundt 80 ansatte.