Null priseffekt fra Chile-tap

Nyheter
1163

Den enorme oppblomstringen av giftige alger i hjertet av Chiles lakseproduksjon, i Puerto Montt-bukten, var forrige ukes store nyhet og klikkvinner i laksemarkedet. De seneste oppdateringer fra SalmonChile-direktør Felipe Manterola viser et tap av potensiell slaktevekt av 89.900 tonn atlantisk laks i Chile.

Historiske dimensjoner
Det gir dødstallene historiske dimensjoner. Aldri før har så mange lakseindivider gått tapt fra algeoppblomstring.

Ifølge Undercurrent News kommer en tilleggsdødelighet på 6.200 tonn av stillehavslaksen coho. Dette er fisk som primært skulle slaktes i andre halvår 2016 og første halvår 2017.

Til sammenligning estimerte Kontali Analyse et totalt slaktevolum i Chile, før algeoppblomstringen, på 547.0000 tonn atlantisk laks i 2016.

Det er store volumer som faller bort fra et laksemarked som allerede preges av manko. Men noen priseffekt har en så langt ikke registrert.

Tabell: Fish Pool.

Styrket
Den siste måneden har råvarebørsen Fish Pools fremtidspris fått seg et lite knepp opp, ikke minst styrket av en fem uker lang sammenhengende spotprisstigning. Lakseprisene skal, dersom en støtter seg til forward-kurven, holde seg over 50 kroner kiloet – med unntak av de tre månedene august, september og oktober.

Men det siste kneppet opp skyldes altså ikke giftalger.

– Ja, forwardkurven har fått seg et hopp siste tiden, men det har faktisk ikke kommet noe voldsomt hopp opp siden Chile meldte om bortfallet enda i hvert fall, sier Fish Pool-megler Pitor Wingaard til iLaks.

Stabilt i 2017
– Vi ser at prisen for andre halvår 2016 har økt med cirka en krone siden starten på måneden. Mens prisen for 2017 har faktisk forblitt stabil på 48,00 kroner så langt siden nyheten kom, legger han til.

Wingaard fremhever en analyse fra Nordea Markets som kan bidra til oppgang for fremtidsprisene.

– Kolbjørn [Giskeødgård] er ute med en ganske bullish rapport i dag, så du skal ikke se vekk ifra at den gir reaksjoner, sier han.