NTS-resultatet falt med 47 millioner kroner

Nyheter
719

Konsernet bokførte et operasjonelt driftsresultat på 84,7 millioner kroner i Q3 2018 mot 131,7 millioner kroner i Q3 2017.

Resultatfallet skyldes i hovedsak sykdom og følgelig lavere marginer i virksomhetsområde oppdrett.

Konsernets omsetning var på 382,2 millioner kroner i Q3 2018 mot 356,1 millioner kroner i samme periode i fjor. Økningen i omsetningen skyldes i hovedsak oppkjøp av Fiskeldi Austfjarda HF og Sjøtransport Rotsund.

Resultatet før skatt endte på 127,9 millioner kroner mot 106,8 millioner kroner i samme periode i fjor.

Slaktet 2.000 tonn mindre enn budsjettert
Oppdrettssegmentet til NTS, bestående av Midt-Norsk Havbruk og datterselskapene MNH Produksjon og Osan Settefisk, omsatte for 199,8 millioner kroner, og bidro med et operasjonelt driftsresultat på kr 32,4 millioner kroner.

Midt-Norsk havbruk (MNH) har i tredje kvartal slaktet 3.781 tonn sløyd laks, som er er 2.000 tonn mindre slaktevolum enn budsjettert. Vesentlige deler av slaktet fisk i kvartalet har i løpet av produksjonsperioden vært smittet av PD og AGD som har medført lavere tilvekst enn planlagt.

Gjennomsnittlig EBIT per kilo 8,58 kroner i Q3 2018 mot 26,18 kroner i Q3 2017.

«Hovedårsaken til nedgang i EBIT per kg er høyere produksjonskost som følge av sykdom og lavere salgspris sammenlignet med fjoråret.

Brønnbåt
Virksomhetsområdet brønnbåt landet på et resultat før skatt på 36,4 millioner kroner mot 28,8 millioner kroner i Q3 2017.

Virksomhetsområdet driftet til sammen ti fartøy hvorav et innleid bareboatavtale og alle er i drift på faste kontrakter ved periodeslutt.

Sjøtransport
Sjøtransport fikk et resultat før skatt på sju millioner kroner mot 3,2 millioner kroner i Q3 2017.