NTS fremlegger detaljert selskapsinformasjon en måned før planen: – Det pågår selvfølgelig flere prosesser

Nyheter
0

Flere potensielle budgivere etterspør oppdaterte tall.

Like etter lunsj torsdag sendte NTS ut en omfattende presentasjon av selskapet, inkludert datterselskapene Frøy og Norway Royal Salmon (NRS). Det var lite nytt i presentasjonen, i hvertfall for dem som kjenner selskapene godt. Det som hadde høyest nyhetsverdi var guiding av slaktevolumer for 2022 og 2023, noe som ikke har vært tydelig kommunisert tidligere.

Her fremgår det at estimert slaktevolum for NTS’ oppdrettsdivisjon SalmoNor i 2022 er 34.750 tonn og 39.000 tonn for 2023. Begge deler er sløyd vekt.

NRS Oppdrett Norge er estimert å slakte 35.000 tonn i 2022 og cirka 50.000 tonn i 2023.

I Oppdrett Island er det estimert slaktevolum på 13.000 tonn i 2022 og 13.000 tonn i 2023, samt tidligere kommunisert slaktevolum for 2025 på cirka 24.000 tonn.

Tidspunktet
Det mest oppsiktsvekkende med dagens melding er imidlertid ikke guiding av slaktevolumer. Det er tidspunktet det gjøres på – en måned før fremleggelsen av årsresultatet.

Presentasjonen er dermed basert på et ufullstendig årsregnskap, i stor grad basert på rapporten for tredje kvartal 2021.

iLaks har henvendt seg til hele konsernledelsen i NTS for å få kommentarer til hvorfor selskapet fremlegger en så grundig presentasjon akkurat nå. Ingen av dem har foreløpig returnert våre henvendelser.

Men det er mange som følger selskapet tett.

En velinformert kilde opplyser til iLaks hvorfor NTS går til dette skrittet:

– Det pågår selvfølgelig flere prosesser. Alle skal ha akkurat den samme informasjonen. En kan ikke gi en informasjon til Mowi og en annen informasjon til en annen aktør. Det er naturlig om en skal komme med bud. Det er flere hold som etterspør oppdatert informasjon, påpeker han.

Flere løsninger
– Nå kan alle regne på det, uten forbehold, understreker han.

Han peker på at det ikke er gitt at det blir en løsning hvor en byder får 100 prosent.

– Det kan være flere løsninger. En kan kjøpe 100 prosent av NTS, en kan kjøpe majoritet eller en kan kjøpe en mindre del. Mange har balanse til å kjøpe noe, men kun noen få har råd til alt, sier han, og viser til mulige kjøpere, av større eller mindre deler av virksomheten, som SalMar, Lerøy, Cermaq, Bakkafrost og Grieg Seafood. Mowi har, som kjent, allerede meldt sin interesse gjennom et bud på 110 kroner per aksje.

Poenget med oppkjøperens balanse er særlig sentralt, siden NTS (inkludert dattereselskaper) har en betydelig gjeldsbyrde. Den totale netto rentebærende gjeld, for hele NTS-konsernet, var 12,6 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal. Det er nesten like mye som Mowi-budet verdsetter egenkapitalen i selskapet – 13,8 milliarder kroner.

– Det er ikke gitt at enhver byder vil ha brønnbåtene, sier kilden, og legger til at disse naturligvis lett kan selges i dagens marked.

Etter slakteguidingen og presentasjonen ble kjent, faller NTS-aksjen 0,8 prosent, til 118,50 kroner, mens NRS stiger tre prosent, til 190,60 kroner.