NTS byr 9,2 milliarder kroner for NRS

Nyheter
0

NTS tilbyr å kjøpe alle aksjer i Norway Royal Salmon for 209 kroner per aksje. 

NTS ønsker ikke å selge seg ned i NRS og har besluttet å fremme bud på alle aksjer til 209 kroner per stykk.

– NTS har et uttalt mål å være en aktiv deltaker i produksjon av 100.000 tonn laks i Norge i løpet av en tre- til femårsperiode. Framfor å selge oss ned i NRS søker vi heller å øke vår eksponering mot norsk oppdrett, i et selskap godt posisjonert for videre vekst, sier styreleder Odd R. Øie i en pressemelding.

Budplikt
Tilbudsplikten ble utløst da den tidligere inngåtte avtalen mellom NTS’ heleide datterselskap Midt-Norsk Havbruk (MNH) og Måsøval om salg av Ice Fish Farm ble gjennomført i juni.

NTS tilbyr en pris på 209 kroner per aksje. Dette tilsvarer høyeste pris betalt eller avtalt av NTS eller konsoliderte parter iløpet av de siste seks månedene før tilbudsplikten inntrådte.

NRS-aksjonærene må si ja eller nei til tilbudet senest 16. august.

NRS har mål om å slakte totalt 52.000 tonn laks inneværende år, hvorav 40.000 tonn produseres i Norge. NRS eier også 50,3 prosent i Arctic Fish som produserer laks på nordvestkysten av Island.

Fusjon
I juni ble det enighet mellom styrene i NTS og Salmonor om å fusjonere de namdalske laksepionerene MNH og Salmonor. Det sammenslåtte selskapet har et samlet slaktevolum i 2021 på om lag 37.000 tonn.

Gjennomføringen av Måsøval-avtalen i juni, innebar oppgjør i aksjer i NRS og ga NTS kontroll over 30,84 prosent av aksjene og stemmene i NRS. Samtidig eide styremedlem og største eier i NTS, Helge Gåsø, gjennom Gåsø Næringsutvikling 3,72 prosent av NRS-aksjene. Det samlede eierskapet på 34,57 prosent utløste tilbudsplikt på alle NRS-aksjer som ikke var eid av NTS, MNH eller Gåsø Næringsutvikling.

Grupperingen fikk dermed plikt til enten å framsette tilbud om kjøp av resterende aksjer i NRS, eller selge ned, i løpet av fire uker.

Gåsø Næringsutvikling vil selge sin eierpost til NTS til samme pris som tilbys øvrige NRS-aksjonærer.