NSL om arealavgift: – Åpner opp for en svært uheldig dobbeltbeskatning

Nyheter
2010

Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) støtter Sjømat Norge.

– NSL vil med dette si seg enig med Sjømat Norge i at Næringskomiteen gjennom sitt forslag om arealavgift for havbruksnæringen, åpner opp for en svært uheldig dobbeltbeskatning av Havbruksnæringa, sier Frode Reppe, fungerende Fagsjef for Oppdrett i NSL i en pressemelding.

– Våre medlemmer er sterkt forankret i lokalsamfunnene og kommunene de bor og driver sin virksomhet i. Det er her de bygger sine settefiskanlegg, stamfiskstasjoner og slakterier, og det er her de henter sine ansatte. Det er også til disse kommunene de betaler sin eiendomsskatt, selskapsskatt og sin person- og formueskatt. Dobbeltbeskatningen blir derfra ekstra urimelig sett fra et slikt ståsted, mener han.

– Stortinget bør heller søke å finne løsninger som kompenserer spesielt de kommunene som leier ut store arealer og har stor arbeidsbyrde med havbruksvirksomheten, men som ikke kan hente ut de økonomiske godene som følger med, fordi hovedkontorene til de selskapene som opererer innenfor kommunens grenser ikke er lokalisert i kommunen.

– Det er videre mange næringer, både på sjø og land, som baserer seg på samfunnets felles naturressurser. NSL spør seg nok en gang om hvorfor det bare er havbruksnæringens bruk av allmenningen som skal sær-beskattes, avslutter Reppe.