NRS vil plassere offshoreanlegget utenfor Kvaløya

Nyheter
1253

Norway Royal Salmon (NRS) har søkt om klarering av lokalitet Fellesholmen utenfor Kvaløya i Tromsø kommune til utvikling av konseptet Arctic Offshore Farming.

Selskapet ønsker å sette ut to merder med en produksjonskapasitet på 3.000 tonn laks per merd, skriver iTromsø. Fiskeridirektoratet har bedt fylkeskommunen vurdere om lokaliteten kan klareres for utviklingstillatelsene.

Det er et år siden NRS fikk til sammen 7,68 utviklingstillatelser (5.990 tonn Maksimal tillatt biomasse) for utvikling av Arctic Offshore Farming – et halvt nedsenkbart offshore oppdrettsanlegg som er dimensjonert for værharde områder.

Tidligere har NRS søkt om å teste ut konseptet i Øyfjorden på Senja, men planene har blitt møtt stor motstand fra lokale fiskere.

Ifølge Folkebladet har Kystverket Troms og Finnmark i et enkeltvedtak gitt avslag på Norway Royal Salmon sin søknad om å etablere anlegget i Øyfjorden. Det er Troms fylkeskommune som skal fatte endelig vedtak etter at sektormyndighetene har uttalt seg.