NRS-styret avviser NTS-budet: «Reflekterer ikke de underliggende verdiene»

Nyheter
0

Styret i Norway Royal Salmon (NRS) anbefaler sine aksjonærer om ikke å akseptere tilbudet på 209 kroner per aksje. Samtidig vil styret «evaluere andre strategiske muligheter».

«Etter styrets syn reflekterer ikke tilbudsprisen de underliggende verdiene i NRS», heter det i en børsmelding seint onsdag kveld.

Styret har i forbindelse med tilbudet engasjert Arctic Securities som finansiell rådgiver og Advokatfirmaet Wiersholm som juridisk rådgiver. Styret vil sammen med rådgiverne vurdere alternativer for selskapet og aksjonærene.

Høyere bud?
Det gjøres også oppmerksom på at enhver aksept av tilbudet fra NTS er ugjenkallelig. Dette innebærer at en aksjonær som aksepterer tilbudet ikke kan trekke aksepten tilbake selv om det skulle komme et bedre tilbud. Aksjonærer som likevel vurderer å akseptere budet anbefales derfor uansett å vente med å ta stilling til dette til siste dag i tilbudsperioden slik at muligheten for å godta et bedre tilbud på et senere tidspunkt opprettholdes.

Styret vil publisere en formell uttalelse vedrørende tilbudet senest en uke før utløpet av tilbudsperioden. Det har blitt avklart med Oslo Børs at det er styret, utenom styrets leder Helge Gåsø (som er nærstående til NTS, og dermed har unntatt seg selv fra å delta i styrets vurdering av tilbudet), som vil avlegge styrets vurdering.

Styrker sin posisjon
Tidligere på kvelden ble det kjent at NTS onsdag 21. juli har kjøpt nye 20.420 NRS-aksjer i markedet til en snittkurs på 209 kroner.

Etter gjennomføring av transaksjonene kontrollerer NTS direkte og indirekte gjennom Midt-Norsk Havbruk 14.041.577 aksjer i NRS, tilsvarende 32,23 prosent av antall aksjer og stemmer i NRS. Sammenholdt med de 1.624.607 aksjene som NTS skal erverve fra Gåsø Næringsutvikling, vil NTS ha en eierandel på totalt 15.666.184 NRS-aksjer i NRS, tilsvarende 35,95 prosent eierskap.