NRS bekrefter ILA på lokalitet med 1,3 millioner fisk

Nyheter
0

Nå risikerer selskapet å måtte slakte ut hele lokaliteten.

Den 1. juni ble det kjent at det var mistanke om virussykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) ved Norway Royal Salmons (NRS) lokalitet Kråkeberget, like vest for Honningsvåg.

Onsdag 9. juni bekrefter selskapet å ha påvist ILA.

«NRS sin oppdrettsvirksomhet har fått påvist fiskesykdommen ILA ved lokaliteten
Kråkeberget. Lokaliteten har to fiskegrupper. Den ene gruppen på 0,5 millioner
fisk har en snittvekt på 4,5 kilo og den andre gruppen på 0,8 millioner fisk har
en snittvekt på 1,6 kilo», skriver selskapet i en børsmelding.

Ettersom ILA-mistanken nå ble bekreftet, kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

«Konsekvensene av sykdomspåvisningen er vanskelig å anslå nå, men dette vil sannsynligvis redusere NRS sitt forventede slaktevolum for 2021. NRS arbeider videre med å kartlegge konsekvensene og vi vil komme tilbake med mer informasjon i rapporteringen for andre kvartal 2021.

Tirsdag ble det kjent at Cermaq har mistanke om ILA ved en annen oppdrettslokalitet, like i nærheten av Kråkeberget.