NRK: Listeriafunn over 700 ganger ved Lerøy Midts laksepakkeri

Nyheter
0

Dette skjedde samtidig som sju svensker døde under et smitteutbrudd i Sverige hvor laks fra Lerøy var involvert.

Det var røykt og gravet laks fra Lerøy Smögen Seafood som var kilden til smitteutbruddet i Sverige. Men etter flere undersøkelser har svenskene også konkludert med noe annet. Det er sannsynlig at smitten kom fra Norge. Nærmere bestemt fra Lerøy Midts slakteri.

Det skriver NRK.

Listeria-tallene fra lakseslakteriet på Hitra løper fra august 2022 til november 2023. Dette er den perioden hvor listeriasmitten herjet i Sverige.

«Resultatene viser mer enn 700 påvisninger i produksjonsmiljøet, der rundt 320 av påvisningene er i slakteavdelingen og rundt 370 i filetavdelingen,» fremgår det av et varsel til slakteriet fra Mattilsynet ifølge NRK.

Mattilsynet kritiserer i varselet Lerøys egenkontroll og beredskapsplan ved listeriafunn.

– Mattilsynet har ikke fattet noen vedtak i saken. Dette er en pågående prosess og vi skal svare Mattilsynet innen fristen, kommenterer kommunikasjonsdirektør Aina Valland i Lerøy til NRK.

Valland mener at varselet inneholder flere feil, men vil overfor NRK ikke utdype hvilke feil det er snakk om.

Listeria er en bakterie som finnes naturlig i miljøet. Men den formerer seg fort. Og er en utfordring i matproduksjon. Bakterien er særlig farlig for gravide, eldre og folk med underliggende sykdommer.