Nova Sea vil transportere 50 prosent av laksen med tog i 2020: – En «nobrainer»

Nyheter
1393

Nova Sea har lenge sett på muligheten for alternativ transport til trailere for å få laksen ut i markedet. Nå har oppdretteren inngått et samarbeid med flere aktører, som muliggjør nettopp dette.

Torsdag gikk det ut en pressemelding om at ASKO Midt–Norge flytter sin varetransport fra Trondheim til Bodø fra vei til tog. Prosjektet er samarbeid mellom transportbedriften, CargoNet, Meyership og Nova Sea, og vil årlig gi 13.000 færre trailere på veiene i Nordland.

– En «nobrainer»
Nova Sea sendte også ut en egen pressemelding i forbindelse med nyheten. Fra Lovund sendes det årlig cirka 2.500 trailere fullastet med laks. Ifølge Nova Sea har det vært en testperiode i 2019, der 100 trailerlass har blitt sendt med tog til Oslo.

– Testperioden har fungert bra, at det nå er besluttet å utvide løsningen, skriver Nova Sea i pressemeldingen.

Bjørn Olvik. FOTO: Nova Sea

Salgssjef Bjørn Olvik i Nova Sea mener det er avgjørende for selskapet å følge med i utviklingen når det gjelder å få gods over fra vei til bane.

– Retningsbalansen mellom gods inn til Helgeland, er viktig med tanke på vårt behov for å få fisk ut. Når denne endringen fra bane til vei skjer, og samtidig passer inn i Nova Seas satsning på bærekraft i alle ledd, var dette en «nobrainer», skriver Olvik i en e-post til iLaks.

Utfordringer
Olvik sier at i praksis betyr overgangen fra vei til tog, at selskapet flytter leveringspunktet for laksen fra Lovund til Oslo for halvparten av fisken.

– Organisatorisk er dette en nokså stor endring i praksisen som har fungert i alle år. Tog har vært forsøkt tidligere uten at dette har fungert optimalt, men vi mener tiden nå er inne for å kjøre på med tog. Frekvensøkningen på Nordlandsbanen bidrar til flere mulige avganger og lavere risiko. Dette er bra. I praksis legger vi på to elementer til dagens logistikk: Ferge med avganger som må tilpasses toget og omlastingen til tog på Mo i Rana. Dette blir utfordrende, men fullt håndterbart, mener Olvik.

En annen utfordring er strekningen mellom Jessheim og Alnabru. Olvik sier til iLaks at han har snakket med togeksperter, som sier denne er en flaskehals.

– Her skal alt av person og godstog passere på en linje. Enten må BaneNor bygge ut et til spor på strekningen, eller så må det etableres en ny godshåndteringsløsning fra bane til vei nord om Jessheim. Slik jeg forstår det er begge deler under utredning, men lite besluttet. Skal vi nasjonalt se en markant økning av gods fra vei til bane, må denne flaskehalsen først løses. Dette vet samferdselspolitikerne på Stortinget alt om allerede, avslutter Olvik.